Obsługa prawna inwestycji budowlanych - Warszawa Kancelaria Prawna Polz & Polz

Odszkodowania dla pasażerów samolotu w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu

Kwestie świadczeń dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub opóźnienia lotu reguluje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

 

Zastosowanie

 

Objęte rozporządzeniem prawa pasażerów linii lotniczych mają zastosowanie w przypadku:

- lotów w obrębie Unii Europejskiej obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju poza UE

- lotów z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE

- lotów z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE

Rozporządzenie to nie ma natomiast zastosowania w przypadku:

- lotów z kraju spoza UE odbywających się do UE i obsługiwanych przez linie lotnicze
z kraju spoza UE

- w przypadku już otrzymanych świadczeń (odszkodowanie, zmiana planu podróży, pomoc) na podstawie odpowiednich przepisów kraju spoza UE w związku z problemami dotyczącymi lotu

 

Odmowa przyjęcia na pokład

 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia pewne minimalne standardy i prawa dla pasażerów
w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera, odwołania lub opóźnienia lotu. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia, odmowa przyjęcia na pokład samolotu oznacza odmowę przewozu pasażerom danym lotem, pomimo że stawili się oni do wejścia na pokład zgodnie z ustalonymi warunkami. Nie jest chroniona odmowa wejścia na pokład racjonalnie uzasadniona, np. przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi. W każdym innym przypadku przewoźnik, który odmówił wejścia na pokład, zobowiązany jest niezwłocznie wypłacić pasażerom odpowiednie odszkodowanie (art. 7 rozporządzenia), zwrócić należność za bilet lub zmienić plan podróży, w tym zapewnić lot powrotny pasażerowi (art. 8) lub zapewnić opiekę takiemu pasażerowi (art. 9).

Prawo do odszkodowania wyrażone w art. 7 rozporządzenia obejmuje następujące kwoty:

a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;

b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów

i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;

c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Omówione w art. 9 rozporządzenia przysługujące pasażerom prawo do opieki obejmuje bezpłatne:

a) posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;

b) zakwaterowanie w hotelu w przypadku, gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy lub zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera;

c) transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym);

d) dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

 

Odwołany lot

 

Te same środki przysługują również tym pasażerom, których lot został odwołany, jednakże nie obejmuje to sytuacji, gdy pasażerowie danego lotu zostali odpowiednio wcześniej poinformowani o jego odwołaniu lub jeżeli zaoferowano im zmianę planu podróży. Również określone w art. 7 odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli odwołany lot jest spowodowany zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Warto pamiętać, iż w przypadku każdego odwołanego lotu obowiązkiem linii lotniczej jest poinformowanie pasażerów o możliwości alternatywnego połączenia.

 

Opóźniony lot

 

Prawo do opieki przysługuje również pasażerowi lotu opóźnionego. Jeżeli jednak opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin, pasażerowi przysługuje również roszczenie o zwrot ceny biletu lub o lot powrotny w najwcześniej możliwym terminie (art. 8 ust. 1 lit. a). Co więcej, zgodnie z wytycznymi interpretacyjnymi Komisji Europejskiej, w momencie opóźnienia samolotu wynoszącego co najmniej 3 godziny, pasażerowie takiego opóźnionego lotu mają prawo do odszkodowania na podstawie art. 7 rozporządzenia. Podobnie jednak jak
w przypadku odwołanego lotu, prawo do odszkodowania nie przysługuje, jeżeli duże opóźnienie lotu spowodowane jest zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Lot jest opóźniony, jeżeli opóźnienie samolotu następuje w stosunku do planowego startu:

a) o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów;

b) o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1 500 a 3500 kilometrów; lub

c) o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Jeżeli jednak przewoźnik zaoferował nam lot alternatywny, którego czas przylotu nie przekracza planowanego czasu o 2, 3, 4 lub więcej godzin (w zależności od dystansu), linia lotnicza może pomniejszyć należne odszkodowanie o 50%.

 

Procedura reklamacyjna

 

Postępowanie reklamacyjne rozpoczynamy od złożenia skargi u przewoźnika, który powinien wypłacić odszkodowanie niezwłocznie. Dopiero po bezskutecznym złożeniu skargi, i tym samym wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika, skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Następną instancją jest uzyskanie odszkodowania w sądzie powszechnym.

Kancelarie prawnicze | Lawyers Poland | Law firms Poland | Kancelaria Prawna | Radca Prawny | Adwokat | Prawnik | Prawnik Warszawa

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.