Obsługa prawna inwestycji budowlanych - Warszawa Kancelaria Prawna Polz & Polz

Polityka prywatności (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest kancelaria prawnicza Polz i Polz radcowie prawni i adwokaci sp. p. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krochmalna 58 lok. 71, 00-864 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000351669, NIP: 5252474881, dane kontaktowe: tel. (+48)  22 622 54 70/72, adres e-mail: ppolz@polzlaw.pl, epolz@polzlaw.pl, apolz@polzlaw.pl. (dalej “Administrator” “Kancelaria”)
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawniczych  lub o udzielenie porady prawnej; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na prowadzeniu sprawozdawczości finansowo - księgowej; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
  3. Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.
  4. Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Państwa istotny wpływ.
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi oraz podwykonawcy Kancelarii w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń Kancelarii na podstawie umów, w szczególności:

     - współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty      świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania      danych,

     - nabywcy wierzytelności kancelarii,

     - podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności      sądy i organy państwowe),

     - podmioty świadczące na rzecz Kancelarii: usługi – płatnicze, księgowo- finansowe,      audytorskie i kontrolne, windykacyjne, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz      kurierskie, informatyczne oraz nowych technologii.

6.  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej      ich przetwarzania:

     1) celem wykonania umowy/umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;

     2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia      roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;

     3) celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu      wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

     W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w punkcie 1),      obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; w przypadku przetwarzania danych      w celach, o których mowa w punktach 2) i 3), obowiązek podania danych jest wymogiem      umownym - podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest      dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.

7.  Przysługuje Państwu prawo: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania,      ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,      przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,      jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO lub art. ( ust. 2 lit. a)      RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu ochrony Danych      Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Kancelarie prawnicze | Lawyers Poland | Law firms Poland | Kancelaria Prawna | Radca Prawny | Adwokat | Prawnik | Prawnik Warszawa

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.