Wynagrodzenie kancelarii

Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem, a jego wysokość zależy od rodzaju, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy. Oferujemy różne modele rozliczeń uwzględniających specyfikę sprawy.

 

Wynagrodzenie godzinowe

Podstawowym modelem jest wynagrodzenie za godzinę pracy kancelarii obliczane według stawki godzinowej pracy kancelarii ustalonej z klientem. Wysokość wynagrodzenia obliczana jest poprzez pomnożenie stawki godzinowej przez liczbę przepracowanych dla klienta godzin. Kancelaria rejestruje czas pracy i wykaz przepracowanych godzin dołączany jest do faktury za wykonane usługi prawnicze. Dla wykonania określonych prac i działań podajemy wynagrodzenie szacunkowe, którego wysokość zależy od przewidywanego nakładu czasu pracy.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe

Przy stałej obsłudze prawnej proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za określoną liczbę godzin pracy kancelarii w danym miesiącu, po przekroczeniu których pobieramy wynagrodzenie za godzinę pracy kancelarii obliczane według stawek godzinowych ustalonych z klientem.

 

Za porady i sprawy jednorazowe pobieramy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalane w drodze porozumienia z klientem, którego wysokość zależy od charakteru sprawy i przewidywanego nakładu czasu pracy.

 

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe ustalane jest każdorazowo w oparciu o nakład pracy oraz o ustalone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

 

Podatek VAT

Do wynagrodzenia netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami.

 

Koszty i wydatki

Koszty i wydatki poniesione przez kancelarię w związku z wykonywaniem usług dla klienta, takie jak koszty przesyłek pocztowych i koszty podróży zlecanych przez klienta są pokrywane przez klienta. Inne koszty i wydatki są pokrywane przez klienta, o ile zostały uprzednio przez niego zaakceptowane lub zlecone.

Copyright 2018 Polzlaw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.