Menu Zamknij

Fundacja rodzinna

fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna to instytucja planowania sukcesji wprowadzona do polskiego systemu prawnego Ustawą z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej (Dz.U.2023.326 z dnia 2023.02.21) Ma ona ułatwić kontynuację prowadzenia działalności gospodarczej w rodzinie, jednak w przeciwieństwie do zwykłego spadkobrania – w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

Należy zauważyć, iż wobec uwarunkowań politycznych i historycznych naszego kraju, dopiero lata 90. XX wieku dały początek pierwszemu pokoleniu polskiego biznesu, które zaczęło tworzyć majątki rodzinne, zaś obecnie dokonuje ono przekazania owych majątków kolejnym pokoleniom.

Fundacja rodzinna tworzona jest przez fundatora poprzez akt założycielski lub w testamencie. Następnie, musi ona zostać wpisana do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie nadaje jej się osobowość prawną. Dopiero wówczas w ramach fundacji rodzinnej możliwe jest gromadzenie mienia, zarządzanie nim oraz spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów, a nadto wykonywanie w pewnym zakresie działalności gospodarczej.

Wraz z wejściem w życie Ustawy o fundacji rodzinnej doszło do zmian w zakresie takich gałęzi prawa jak prawo spadkowe oraz prawo podatkowe, co nie pozostaje bez znaczenia z perspektywy osób prowadzących działalność gospodarczą na większą skalę i chcących zachować zarządzanie majątkiem firmy w rodzinie na przyszłość.

Przeczytaj również:  Podział majątku wspólnego małżonków

Podobne wpisy