Menu Zamknij

Prawo budowlane, waloryzacja wynagrodzenia wykonawców

Prawnik prawo budowlane Warszawa

Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej, to jest organów administracji architektoniczno – budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

W zakresie realizowanych przez nas usług mieści się całościowa obsługa prawna inwestycji budowlanych. Pomagamy w znalezieniu odpowiedniego lokalu, pośredniczymy w jego zakupie oraz załatwiamy wszelkie formalności związane z jego wynajmem.

Kancelaria prowadzi kompleksowe usługi z zakresu prawa budowlanego. Naszymi klientami są przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Reprezentujemy m. in:

 • inwestorów prywatnych,
 • inwestorów publicznych,
 • deweloperów,
 • generalnych wykonawców budowlanych,
 • konsorcja wykonawców,
 • podwykonawców budowlanych i dostawców materiałów.

Prawnik od spraw budowlanych

Od wielu lat skutecznie doradzamy uczestnikom procesów inwestycyjnych w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych. Zapewniamy obsługę i doradztwo prawne uczestnikom procesu budowlanego od etapu negocjowania i zawierania warunków poszczególnych umów poprzez realizację umowy aż do momentu jej rozliczenia. Opracowujemy umowy o roboty budowlane dla wszystkich szczebli realizacji zadań inwestycyjnych. Pomagamy prawidłowo przygotować stosowaną dokumentację budowlaną, wyjaśniamy wszelkie niejasności związane ze stosowaniem przepisów prawa, a także kompleksowo poprowadzimy sprawy w zakresie obsługi prawnej na płaszczyźnie administracyjnej i cywilnej.

Reprezentując klientów w sprawach z zakresu prawa budowlanego, świadczymy również doradztwo prawne w zakresie relacji biznesowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego.

Doradzamy w zakresie uzgodnień i sporów z zakresu prawa budowlanego. W ramach świadczonej przez nas obsługi prawnej reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych i osoby fizyczne przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy klientom praktyczne i bezpieczne rozwiązania w umowach zawieranych z podwykonawcami, dostawcami, inżynierami kontraktu i osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie dostosowane do dynamiki branży budowlanej i okoliczności realizacyjnych, których często nie da się przewidzieć na wstępnym etapie realizacji zadań inwestycyjnych.

Prawo budowlane – zakres usług kancelarii

 • przeprowadzamy badania prawne nieruchomości i regulujemy ich stany prawne;
 • sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów, w tym umowy dotyczącej realizacji wspólnej inwestycji, dzierżawy nieruchomości, zarządu nieruchomością, umowy o wykonawstwo i podwykonawstwo robót budowlanych;
 • wspieramy klientów w negocjowaniu umów o roboty budowlane, zarówno z pozycji inwestora, wykonawcy, jak i podwykonawcy, pomagamy im w kompleksowym zarządzaniu inwestycjami budowlanymi;
 • doradzamy przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków publicznych i zagranicznych, oraz obsługujemy projekty deweloperskie;
 • doradzamy w procesie uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • doradzamy w procesie uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
 • doradzamy w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
 • doradzamy w sprawach legalizacji samowoli budowlanych;
 • sporządzamy w imieniu firm i spółek budowlanych wnioski, odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz przed organami nadzoru budowlanego oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem administracyjnym.

Potrzebujesz porady dotyczącej prawa budowlanego?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych

Wzrost cen materiałów budowlanych spowodowany inflacją i wojną na Ukrainie to przyznana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podstawa do waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Brak waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy to naruszenie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Przygotujemy pozew o waloryzację wraz z wnioskiem o szybkie zabezpieczenie należnego podwykonawcy wynagrodzenia.

Z sukcesem poprowadzimy również mediacje przy Sądzie Polubownym Skarbu Państwa, które ze względu na niewielką, stałą opłatę 2.500,00 zł są tanim i szybkim rozwiązaniem dla wykonawców.

Sprawdź ile możesz zwaloryzowanego wynagrodzenia możesz uzyskać korzystając z bezpłatnego kalkulatora