Menu Zamknij

Due dilligence – usługi

Due dilligence – usługi w Warszawie

  • doradztwo przy zawarciu umowy o zachowaniu poufności, która wskazuje kto, przez jaki okres, w jakim zakresie i pod zagrożeniem jakiej kary zobowiązany będzie do ścisłego zachowaniu w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie badania due dilligence,
  • doradztwo przy sporządzeniu i podpisania przez strony listu intencyjnego, który wyraża wstępną wolę zawarcia transakcji na określonych warunkach,
  • przeprowadzanie badań ogólnodostępnych informacji o przedmiocie inwestycji, takich jak informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Księgach Wieczystych, w Rejestrze Zastawów Skarbowych, w bazie znaków towarowych i innych dóbr własności przemysłowej,
  • doradztwo przy sporządzeniu kwestionariusza prawnego due diligence, to jest zestawu standardowych pytań dotyczących stanu prawnego zamierzonej inwestycji,
  • badania dokumentów ujawnionych przez sprzedającego w wyniku przesłania mu kwestionariusza prawnego due diligence,
  • przygotowanie raportu z badania prawnego due dilligence, zawierający podsumowanie i konkluzje wynikające z ujawnionych przez sprzedającego dokumentów,
  • doradztwo przy zawarciu umowy sprzedaży, w tym co do zakresu niezbędnych oświadczeń i zapewnień złożonych przez sprzedającego co do stanu prawnego przedmiotu zakupu.

 

Czym jest Due dilligence?

Due dilligence to proces obejmujący badanie stanu potencjalnej inwestycji, na przykład zakupu nieruchomości, biznesu lub spółki, celem oceny przez inwestora jej stanu komercyjnego, finansowego i prawnego, podjęcia decyzji o ewentualnym zakupie i cenie oraz zabezpieczeniu w umowie zakupu interesów kupującego. Due diligence prawne przeprowadzane jest przez prawników i obejmuje badanie wszelkich aspektów prawnych przedmiotu zamierzonej inwestycji.

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online