Menu Zamknij

Prawo pracy

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Prawo pracy jest jedną z najbardziej bezpośrednio dotykających nas dziedzin prawa. Ogromna część społeczeństwa jest zatrudniona w oparciu o umowy o pracę, z których mogą wynikać różnorakie roszczenia, zarówno w układzie pracownik przeciwko pracodawcy, jak i pracodawca przeciwko pracownikowi.

Prawnik prawo pracy

Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa pracy nabyte w ramach obsługi prawnej firm i Klientów indywidualnych, w tym wielokrotnej reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę za godziny nadliczbowe, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowania, reprezentacji Klientów przed organami państwowymi, w tym ZUS i Państwową Inspekcją Pracy oraz prowadzeniu negocjacji w postępowaniach sądowym i pozasądowych (uczestnictwo w mediacjach).

Radca prawny / Adwokat – prawo pracy

  • udzielamy porad i konsultacji oraz przygotowujemy opinie prawne;
  • przygotowujemy projekty umów i innych oświadczeń woli: o pracę, o powierzenie mienia, o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy oraz dokumentację w zakresie zmiany i rozwiązania umowy o pracę;
  • sporządzamy i opiniujemy projekty regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, „zwolnień grupowych” czy rozliczania podróży służbowych;
  • reprezentujemy pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi, w sporach zbiorowych oraz przy restrukturyzacjach;
  • reprezentujemy w postępowaniu mediacyjnym i sądowym w sprawach dotyczących szeroko rozumianego prawa pracy;
  • przeprowadzamy specjalistyczne audyty;
  • prowadzenie szkoleń.

Wsparcie w sporach z zakresu prawa pracy

Wspieramy pracowników w sporach z pracodawcami, podejmujemy się spraw wymagających i skomplikowanych ustalamy stosunek pracy w miejsce umowy B2B czy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę opartego na nieprawdziwych podstawach/ bez podstaw. Pomagamy także pracodawcom przygotowując regulaminy zakładowe (regulamin pracy, regulamin pracy zdalnej, regulamin przyznawania świadczeń socjalnych i inne).

Potrzebujesz porady dotyczącej prawa pracy?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Pytania i odpowiedzi

Czy kancelaria reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy?

Tak, nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących prawa pracy, takich jak zapłata za godziny nadliczbowe, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy oraz odszkodowania. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu takich spraw i skutecznie walczymy o prawa naszych klientów.

Czy kancelaria oferuje pomoc w negocjacjach i mediacjach związanych z prawem pracy?

Tak, kancelaria oferuje wsparcie w negocjacjach i mediacjach w sprawach związanych z prawem pracy, zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych. Reprezentujemy klientów przed organami państwowymi, takimi jak ZUS i Państwowa Inspekcja Pracy, oraz w sporach ze związkami zawodowymi i sporach zbiorowych.

Czy kancelaria reprezentuje pracodawców w sporach zbiorowych i restrukturyzacjach?

Tak, kancelaria reprezentuje pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi, sporach zbiorowych oraz przy restrukturyzacjach. Zapewniamy wsparcie prawne na każdym etapie tych procesów, dbając o zgodność działań z przepisami prawa i interesy naszych klientów.