Menu Zamknij

Prawo pracy

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Prawo pracy jest jedną z najbardziej bezpośrednio dotykających nas dziedzin prawa. Ogromna część społeczeństwa jest zatrudniona w oparciu o umowy o pracę, z których mogą wynikać różnorakie roszczenia, zarówno w układzie pracownik przeciwko pracodawcy, jak i pracodawca przeciwko pracownikowi.

Prawnik prawo pracy

Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa pracy nabyte w ramach obsługi prawnej firm i Klientów indywidualnych, w tym wielokrotnej reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę za godziny nadliczbowe, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowania, reprezentacji Klientów przed organami państwowymi, w tym ZUS i Państwową Inspekcją Pracy oraz prowadzeniu negocjacji w postępowaniach sądowym i pozasądowych (uczestnictwo w mediacjach).

Zakres zadań realizowanych przez Kancelarię Polz & Polz w ramach prawa pracy:

  • udzielamy porad i konsultacji oraz przygotowujemy opinie prawne;
  • przygotowujemy projekty umów i innych oświadczeń woli: o pracę, o powierzenie mienia, o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy oraz dokumentację w zakresie zmiany i rozwiązania umowy o pracę;
  • sporządzamy i opiniujemy projekty regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, „zwolnień grupowych” czy rozliczania podróży służbowych;
  • reprezentujemy pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi, w sporach zbiorowych oraz przy restrukturyzacjach;
  • reprezentujemy w postępowaniu mediacyjnym i sądowym w sprawach dotyczących szeroko rozumianego prawa pracy;
  • przeprowadzamy specjalistyczne audyty;
  • prowadzenie szkoleń.

Potrzebujesz porady dotyczącej prawa pracy?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online