Menu Zamknij

Prawo administracyjne

Prawnik od spraw administracyjnych

Kancelaria Polz i Polz zapewnia Klientom profesjonalną obsługę oraz ochronę i realizację ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej, zarówno samorządu terytorialnego, administracji rządowej, jak i innymi organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi .

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw m.in.:

  • doradzamy, sporządzamy i składamy wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych;
  • sporządzamy i składamy odwołania od decyzji administracyjnej oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych (odwołanie od decyzji administracyjnej);
  • sporządzamy i składamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych;
  • sporządzamy i składamy wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego;
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz agendami państwowymi;
  • sporządzamy i składamy skargi oraz skargi nadzwyczajne oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami I i II instancji, w tym szczególności przed organami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, powiatowymi i wojewódzkimi inspektoratami nadzoru budowlanego.

Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują porady prosimy o kontakt.

 

 

Jaki jest zakres prawa administracyjnego?

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy różnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, obejmuje ono również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności.

Prawo administracyjne materialne zawiera normy prawa administracyjnego, określające strukturę organów administracji, ich zadania, a także prawa i obowiązki podmiotów stosunku  administracyjnego. Źródłami prawa materialnego są liczne akty normatywne regulujące strukturę, zadania i zakres kompetencji poszczególnych organów administracji, na przykład ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o obywatelstwie polskim, ustawa o prawie pobytu i zezwoleniu na pracę cudzoziemców, tzw. ustawa specdrogowa.

Prawo administracyjne formalne zawiera normy określające tryb postępowania organów administracji. Prawo administracyjne formalne wyklucza samowolę w działaniu organów administracji. Normy prawa formalnego, w zakresie działania administracji publicznej, zawarte są przede wszystkim w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego.

Wszystkie normy prawa administracyjnego formalnego i materialnego mają charakter bezwzględnie obowiązujący, czyli adresaci tych norm postępując zgodnie z prawem muszą się zachowywać dokładnie w taki sposób, jak określono w normie.

Stosunki prawne regulowane normami prawa administracyjnego posiadają cechy, które wyróżniają je spośród innych stosunków prawnych – podstawową cechą wyróżniającą stosunki administracyjne jest to, że jednym z podmiotów tych stosunków musi być zawsze organ administracji, który z mocy prawa ma uprawnienia władcze w stosunku do drugiego podmiotu. Posiadanie uprawnień władczych oznacza możliwość zastosowania wobec drugiego podmiotu środków przymusu. Katalog możliwych do zastosowała środków przymusu i tryb ich stosowania jest określony przepisami prawa.

Jesteś zainteresowany pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Przydatne linki i formularze:

  • https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/obywatel-w-postepowaniu-sadowoadministracyjnym—stan-prawny-aktualny-na-marzec-2010-r/

Pytania i odpowiedzi

Jakie usługi oferuje kancelaria w zakresie postępowań administracyjnych?

Kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw administracyjnych, w tym doradztwem, sporządzaniem i składaniem wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych, sporządzaniem odwołań od decyzji administracyjnych oraz zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowań, a także reprezentacją klientów przed organami administracyjnymi.

Czy kancelaria sporządza i składa odwołania od decyzji administracyjnych?

Tak, kancelaria sporządza i składa odwołania od decyzji administracyjnych oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych. Działamy w imieniu naszych klientów, dbając o każdy szczegół procesu odwoławczego.

Jakie są korzyści z reprezentacji przez kancelarię w postępowaniach administracyjnych?

Reprezentacja przez kancelarię w postępowaniach administracyjnych zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od przygotowania i złożenia odpowiednich wniosków, poprzez reprezentację przed organami administracyjnymi, aż po postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu minimalizujemy ryzyko błędów proceduralnych i zwiększamy szanse na korzystne rozstrzygnięcie.

Czy kancelaria pomaga w wznowieniu postępowania administracyjnego?

Tak, kancelaria sporządza i składa wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego. Reprezentujemy klientów na każdym etapie tego procesu, dbając o zgodność działań z obowiązującymi przepisami i terminami.

W jakich instytucjach kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych?

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz agendami państwowymi. W szczególności, działamy przed organami I i II instancji, takimi jak samorządy terytorialne, samorządowe kolegia odwoławcze, powiatowe i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego.

Czy kancelaria reprezentuje klientów przed sądami administracyjnymi?

Tak, kancelaria sporządza skargi oraz skargi nadzwyczajne i reprezentuje klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania sądowego.