Menu Zamknij

Prowadzenie spraw sądowych Warszawa

Prowadzenie spraw sądowych – zakres usług kancelarii

Procesy sądowe są jedną z wielu specjalizacji naszej Kancelarii. Postępowania przed sądami są długotrwałą i niejednokrotnie skomplikowaną procedurą, która wymaga dużego zaangażowania oraz znakomitej znajomości prawa. Niezbędną umiejętnością prawnika jest analityczne myślenie, obieranie najlepszej strategii, precyzyjne wyrażanie myśli, komunikatywność, czy szybkie podejmowanie decyzji na sali sądowej i współpraca z Klientem.

Nasi prawnicy posiadają bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu wielu procesów sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi na terenie całego kraju. Reprezentujemy Klientów również przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Szczegółowo analizujemy każdą sprawę na etapie przedprocesowym w celu obrania najlepszej strategii, mając na celu szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu, podejmując działania polubownego zakończenia sporu. Przeprowadzamy negocjacje na każdym etapie zaawansowania konfliktu, sporządzamy wszelkie pisma jak m.in.: pozwy, zażalenia, odpowiedzi na zażalenia, pisma procesowe, odpowiedzi na pozwy, repliki, dupliki, apelacje, odpowiedzi na apelacje, skargi, czy odpowiedzi na skargi. Nasi Klienci są na bieżąco informowani o stanie ich spraw oraz podejmowanych przez nas działaniach. Reprezentujemy Klientów na rozprawach stacjonarnie w sądach oraz w trybie online. Podejmujemy się prowadzenia spraw sądowych również w trakcie ich trwania w I oraz II instancji.

Postępowania sądowe – sprawy obsługiwane przez naszą kancelarię w Warszawie

Prowadzimy postępowania sądowe m.in. w sprawach:

 • gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami,
 • zaskarżania uchwał wspólników oraz organów spółek, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji itp.,
 • w sporach między deweloperami a osobami fizycznymi,
 • robót budowlanych, nieruchomości, wywłaszczenia,
 • o zapłatę, zasiedzenia, immisji,
 • ochrony dóbr osobistych, własności,
 • spadkowych: stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku itp.,
 • cywilnych w związku z niewykonaniem zobowiązania, umów, deliktów,
 • o odszkodowanie w związku z wypadkami,
 • błędów medycznych,
 • prawa pracy: mobbing, sporach między pracodawcą i pracownikami itp.,
 • rodzinnych: rozwody, alimenty, separacje, rozdzielność majątkowa, podział majątku, ustalenie ojcostwa, ustalenie pobytu dziecka itp.,
 • ustalenie nieważności umowy oraz o zapłatę w sprawach kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty obcej,
 • administracyjnych,
 • windykacyjnych,
 • wpisów w KRS,
 • wpisów w Księgach Wieczystych.

 

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online