Menu Zamknij

Prawnicy

Piotr Polz

Partner, adwokat, radca prawny

Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym (umowy handlowe, kontrakty budowlane, odszkodowania, prawo spadkowe), w prawie gospodarczym (tworzenie, bieżąca działalność, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych), w prawie autorskim, w tym w obszarze IT, w prawie pracy, w prawie cudzoziemców, w tym w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, oraz w prawie lotniczym.

Z sukcesem reprezentuje klientów w postepowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach cywilnych i pracowniczych, w tym przed Sądem Najwyższym.

Doradzał przy prywatyzacji polskich linii lotniczych LOT, rozbudowie międzynarodowego portu lotniczego w Warszawie, budowie hotelu “Courtyard by Marriott” Warsaw Airport w Warszawie dla pasażerów lotniczych we współpracy z międzynarodową siecią hotelową, budowie fabryki radiofarmaceutyków współfinansowanej przez Agencję ONZ.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Poprzednie doświadczenie:

 • dyrektor Biura Prawnego Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL)
 • przedstawiciel PPL w Komitecie Politycznym Airports Council International (ACI)
 • dyrektor Biura Prawnego Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.
 • przedstawiciel PLL LOT S.A. w Radzie Prawniczej International Air Transport Association (IATA)
 • członek zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych
 • radca prawny, konsul w Londynie i Toronto – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Ewa Polz

Partner, radca prawny

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym (prawo rzeczowe, w tym obrót i zarządzanie nieruchomościami, prawo zobowiązań, w tym kontrakty oraz odszkodowania, prawo spadkowe), w prawie gospodarczym (tworzenie, działalność, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych), w prawie administracyjnym (zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, podziały nieruchomości, wywłaszczenia, odszkodowania za wywłaszczenia,, gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, grunty warszawskie objęte Dekretem Bieruta).

Z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uczestniczyła w największym projekcie prywatyzacyjnym w polskim sektorze petrochemicznym obejmującym polską i międzynarodową ofertę publiczną PKN ORLEN. Posiada szerokie doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz ubezpieczeń na życie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Poprzednie doświadczenie:

 • notariusz w Warszawie
 • Allen & Overy, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Warszawa
 • Korona Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Warszawa
 • Cameron McKenna, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Warszawa
 • Richards Butler, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Londyn, Wielka Brytania
 • Allen & Overy, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Londyn, Wielka Brytania

Anna Polz-Ziobrowska

Partner, adwokat

Adwokat wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Cardiff oraz Centrum Prawa Brytyjskiego organizowanego we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem w Cambridge.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym oraz prawie gospodarczym, a także prawie bankowym i finansowym. Zajmuje się bieżącym doradztwem dla krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych i pożyczkowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów upadłości i restrukturyzacji, instrumentów zabezpieczania wierzytelności, a także dochodzenia należności i egzekucji. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w ramach obsługi kredytodawców i kredytobiorców w zakresie finansowań i towarzyszącym im pakietów zabezpieczeń zdobyte w międzynarodowej kancelarii prawniczej Allen & Overy w Warszawie oraz w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu.

Anna jest autorem publikacji z zakresu prawa upadłościowego oraz prawa handlowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Anna obecnie świadczy doradztwo prawne dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu jako konsultant prawny.

Poprzednie doświadczenie:

 • Allen & Overy, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Warszawa
 • Europejski Bank Inwestycyjny, Luksemburg

Joanna Remus-Szymańska

Radca prawny

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praktykę prawniczą rozpoczęła w 2013 r. w kancelariach prawnych w Toruniu, gdzie zajmowała się szerokim spektrum spraw, głównie z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego, jak również w departamencie prawnym w Administracji Publicznej.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie administracyjnym, prawie pracy. W ramach świadczonych usług sporządza i opiniuje umowy cywilnoprawne funkcjonujące w obrocie krajowym, jak również w obrocie międzynarodowym. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów o przeniesienie praw autorskich, umowy licencyjne, jak równie umowy o wykorzystanie wizerunku. Prowadzi postępowania sądowe jak również postępowania administracyjne przed różnymi organami administracji publicznej. Doradza pracownikom jak również pracodawcom z zakresu prawa pracy.

Poprzednie doświadczenie:

 • Kancelaria Ziemblicka & Snochowski, Toruń
 • Wojewódzki Urząd Pracy, Zespół Radców Prawnych, Toruń
 • Kancelaria Kondrat i Partnerzy, Warszawa

Katarzyna Klimowicz

Radca prawny

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie studiów rozpoczęła praktykę w sądach oraz w kancelariach prawnych w Krakowie, gdzie zajmowała się sprawami z dziedziny prawa karnego, cywilnego, rodzinnego oraz spadkowego. Posiada doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego jako asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym oraz kancelariach prawnych. Współpracowała z fundacjami prawnymi na rzecz ochrony praw człowieka oraz krzewienia kultury prawnej. Zajmuje się sprawami odnoszącymi się do umów kredytów indeksowanych/denominowanych kursami walut obcych. Specjalizuje się również w prawie cywilnym w dziedzinie odpowiedzialności kontraktowej oraz deliktowej, błędów medycznych, prawie gospodarczym, a także w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych oraz w sprawach karnych. Prowadzi postępowania sądowe oraz administracyjne przed różnymi organami administracji publicznej. Poszerza kwalifikacje w Podyplomowym Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz podejmuje działalność naukową w dziedzinie filozofii prawa.

Poprzednie doświadczenie:

 • Kancelaria Adwokacka Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni w Warszawie.
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • Jagiełło i Smolarek Kancelaria Adwokacka Spółka Komandytowa w Częstochowie.

Julia Biernat

Asystentka prawna

Studentka V. roku na wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

W czasie studiów zdobyła pierwsze doświadczenie zawodowe współpracując z warszawskimi kancelariami prawnymi, gdzie zapoznała się z postępowaniami sądowymi w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego i gospodarczego. Znamienny wpływ na poszerzenie horyzontów w zakresie prawa podczas odbywania praktyk studenckich miała także możliwość zapoznania się z niepopularną w toku studiów dziedziną prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Jako zwieńczenie nauki na poziomie akademickim, podjęła się stworzenia pracy magisterskiej z zakresu fundacji rodzinnych – nowoutworzonej instytucji planowania sukcesji.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem francuskim w stopniu średniozaawansowanym.

Poprzednie doświadczenie:

 • Adw. Marek Szczygieł Kancelaria Adwokacka, Warszawa
 • Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza, Warszawa