Menu Zamknij

Kancelaria Polz i Polz radcowie prawni i adwokaci sp.p. z siedzibą w Warszawie od 2004 r świadczy profesjonalne usługi prawnicze i udziela porad prawnych skierowanych zarówno do klientów biznesowych jak i indywidualnych, krajowych i zagranicznych.

Dbamy o to, aby oferowana przez nas obsługa prawna i doradztwo prawne odpowiadały  potrzebom klientów; naszym celem jest świadczenie usług na wysokim poziomie, rzetelnie i skutecznie. Nasi radcowie prawni i adwokaci znają biegle język angielski – oferujemy profesjonalną obsługę prawną w tym języku, w tym przygotowywanie dokumentów dwujęzycznych.

Radcowie prawni i adwokaci działający w ramach naszej kancelarii posiadają nie tylko niezbędną wiedzę i kwalifikacje, poświadczone tytułem zawodowym radcy prawnego lub adwokata, ale także duże doświadczenie ze współpracy z firmami i klientami indywidualnymi, zarówno polskimi i międzynarodowymi.

Jesteśmy skuteczni w uzyskiwaniu dla naszych klientów odszkodowań, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów i z czynów niedozwolonych oraz za wywłaszczone nieruchomości.

Kancelaria Polz & Polz Warszawa

Radcowie prawni i adwokaci naszej kancelarii są specjalistami w zakresie procedury administracyjnej i cywilnej procedury sądowej i skutecznie reprezentują klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, a w sprawach cywilnych w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.

Nasi prawnicy posiadają także doświadczenie w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach ze skarg na naruszenie prawa do poszanowania mienia oraz prawa do rzetelnego procesu w sprawach cywilnych i administracyjnych.

 

Każdy radca prawny i adwokat z naszej kancelarii podchodzi indywidualnie do spraw naszych klientów, identyfikując problem przedstawianego zagadnienia i ich cele. Posiadają rozległą wiedzę na temat biznesu firm, które są naszymi klientami. W ramach obowiązującego prawa, nasza pomoc i doradztwo prawne realizuje cele naszych klientów, rzetelnie oraz na wysokim poziomie.

Poznaj nasz zespół

Zasady rozliczeń

Oferujemy przejrzyste zasady rozliczenia za świadczone usługi. Klienci mają do wyboru jedną z trzech możliwości:

  1. system indywidualny – wynagrodzenie ustalone w oparciu o stawkę godzinową, które stanowi iloczyn godzin poświęconych zleconemu zadaniu i uprzednio ustalonej stawki godzinowej, co jest dokumentowane w raporcie miesięcznym czynności załączonym do faktur,
  2. system ryczałtowy – dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie lub określoną uzgodnioną liczbę godzin w miesiącu,
  3. system success fee – dostosowane do oczekiwań Klientów stałe lub godzinowe wynagrodzenie za zlecone zadanie oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.