Obsługa prawna inwestycji budowlanych - Warszawa Kancelaria Prawna Polz & Polz

Kancelaria prawna Polz & Polz w Warszawie

Pomoc i porady prawne w dobie covid-19

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów, w zwiazku z zagrożeniem COVID-19, nasza kancelaria świadczy pomoc prawną i porady prawne:

przez telefon: 22 622 54 70 lub 22 622 54 72,

przy wykorzystaniu wideokonferencji, oraz

drogą e-mailową pod adresami: biuro@polzlaw.pl lub ppolz@polzlaw.pl 

Wideokonferencje

Celem uzyskania porady przy wykorzystaniu wideokonferencji prosimy umówić się telefonicznie lub przez e-mail na połączenie o określonej godzinie i o umówionej godzinie prosimy wejść na stronę internetową: https://whereby.com/polz&polz

Tarcza antykryzysowa

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  - zwanej „Tarczą antykryzysową”  - Kancelaria Polz i Polz radcowie prawni i adwokaci sp. p. świadczy pomoc prawną w zakresie wdrażania różnych form wsparcia, w tym m.in. w zakresie:

 1. dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
 2. dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP – przestój ekonomiczny, obniżenie wymiaru czasu pracy – możliwość zredukowania kosztów,
 3. zawieszenia badań okresowych, zmiany w zakresie badań wstępnych i kontrolnych,
 4. wprowadzenia elastycznego czas pracy (wprowadzenie rozwiązań pozwalających na skrócenie dobowego odpoczynku do 8 godzin oraz tygodniowego do 32 godzin, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy, możliwość stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia, porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników),
 5. dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – dodatkowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zanotowały wysoki spadek obrotów,
 6. prawa do świadczenia postojowych, dla jednoosobowych przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych,
 7. wydłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę,
 8. dodatkowej pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
 9. zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS,
 10. odroczenia lub rozłożenie na raty płatności składek ZUS,
 11. zmian w zakresie realizacji umów zawartych w trybie zamówień publicznych.

O NAS

Kancelaria prawnicza Polz i Polz z siedzibą w Warszawie od wielu lat świadczy profesjonalne usługi prawnicze i udziela porad prawnych skierowanych zarówno do klientów biznesowych jak i indywidualnych, krajowych i zagranicznych. Nasze doradztwo prawne obejmuje zarówno sprawy cywilne, jak i administracyjne, w tym z elementem międzynarodowym. Dbamy o to, aby oferowana przez nas obsługa prawna i doradztwo prawne odpowiadały celom i potrzebom klientów i naszym celem jest najwyższy poziom usług, rzetelność i skuteczność. 

Obszar działania kancelarii obejmuje przede wszystkim Warszawę i województwo mazowieckie, jednak na zlecenie klientów prowadzimy także sprawy na obszarze całej Polski. Korzystając ze środków komunikacji elektronicznej obsługujemy klientów zagranicznych w języku angielskim i rosyjskim.

Prowadzona przez kancelarię obsługa prawna i doradztwo prawne są profesjonalne i skuteczne - radcowie prawni i adwokaci działający w ramach Kancelarii prawniczej Polz i Polz posiadają nie tylko niezbędną wiedzę i kwalifikacje, poświadczone tytułem zawodowym radcy prawnego lub adwokata, ale także duże doświadczenie we współpracy z firmami iklientami indywidualnymi, zarówno polskimi i międzynarodowymi.

Prawnicy Kancelarii Polz i Polz posługują się biegle językiem angielskim i rosyjskim.

Profesjonalne usługi prawnicze i doradztwo prawne

Pracujący w Kancelarii Polz i Polz radcowie prawni i adwokaci to posiadający duże doświadczenie specjaliści w zakresie następujących dziedzin prawa:

W ramach prawa zamówień publicznych Kancelaria Polz & Polz oferuje szkolenia kierowane do Zamawiających/Wykonawców z zakresu wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r. zmian do Prawa Zamówień Publicznych. Oferujemy szkolenia dla małych grup (do 10 osób) w formie online.

Kompleksowa obsługa prawna i doradztwo prawne dla firm

Kancelaria Polz i Polz świadczy kompleksową obsługę prawną i doradztwo prawne dla przedsiębiorców, spółek i innych podmiotów gospodarczych obejmującą:

Pomożemy w uzyskaniu odszkodowania

Radcowie prawni i adwokaci Kancelarii Polz i Polz skutecznie prowadzą sprawy o ustalenie i zapłatę odszkodowań, zarówno przed sądami cywilnymi jak i przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi. Prowadzimy także sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu ze skarg na naruszenie prawa do poszanowania mienia oraz prawa do rzetelnego procesu.

Jako specjaliści w zakresie prawa nieruchomości kancelaria Polz i Polz skutecznie prowadzi sprawy o uzyskanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, w tym za działki wywłaszczone na drogi publiczne.

Kancelaria Polz i Polz skutecznie prowadzi także sprawy o odszkodowanie obejmujące zwrot oraz wypłatę odszkodowania pieniężnego za położone w Warszawie grunty wywłaszczone na podstawie Dekretu Bieruta.

Prowadzimy także sprawy odszkodowań za odwołane lub opóźnione loty.

Pomożemy w sprawach budowlanych

Radcowie prawni i adwokaci Kancelarii Polz i Polz posiadają duże doświadczenie w doradzaniu i prowadzeniu spraw budowlanych, w szczególności spraw dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, legalizacji samowoli budowlanych. Nasza kancelaria skutecznie reprezentuje klientów przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz przed organami nadzoru budowlanego.

Pomożemy w sprawach spadkowych i majątkowych

Nasi radcowie prawni i adwokaci posiadają duże doświadczenie i skutecznie prowadzą sprawy spadkowe oraz rodzinne sprawy majątkowe.

W zakresie spadków doradzają miedzy innymi w sprawach dziedziczenia, testamentów, nabycia praw do spadku, umów na wypadek śmierci oraz skutecznie reprezentują klientów w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądem, w tym w sprawach o dział spadku i o zachowek.

W zakresie rodzinnych spraw majątkowych nasi prawnicy doradzają między innymi w sprawach zarządu majątkiem wspólnym małżonków oraz majątkiem dziecka, zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, nabycia nieruchomości oraz przeprowadzają pozasądowy i sądowy podział majątku wspólnego małżonków.

Reprezentacja Klientów przed administracją państwową i samorzadową  oraz w postepowaniach przed sądami administracyjnymi i sądami cywilnymi

Radcowie prawni i adwokaci Kancelarii Polz i Polz są specjalistami w zakresie procedury  administracyjnej i cywilnej procedury sądowej i skutecznie reprezentują klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, a w sprawach cywilnych w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.

Nasi prawnicy posiadają także doświadczenie w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach ze skarg na naruszenie prawa do poszanowania mienia oraz prawa do rzetelnego procesu w sprawach cywilnych i administracyjnych.

Indywidualne i rzetelne podejście do każdej sprawy

Każdy radca prawny i adwokat z Kancelarii Polz i Polz podchodzi indywidualnie do spraw naszych klientów, ustalając najpierw jakie są ich cele i potrzeby. Staramy się także posiąść wiedzę na temat specyfiki biznesu firm, które są naszymi klientami.

Profesjonalna pomoc prawna i doradztwo prawne świadczone w kancelarii Polz i Polz przez radców pranych i adwokatów ma za zadanie realizować, w ramach obowiązującego prawa, potrzeby i cele naszych klientów, być niezależna i rzetelna oraz świadczona na najwyższym poziomie.

Kancelarie prawnicze | Lawyers Poland | Law firms Poland | Kancelaria Prawna | Radca Prawny | Adwokat | Prawnik | Prawnik Warszawa

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.