Obsługa prawna inwestycji budowlanych - Warszawa Kancelaria Prawna Polz & Polz

Kancelaria prawna Polz & Polz w Warszawie

O NAS

Kancelaria prawnicza Polz i Polz z siedzibą w Warszawie od wielu lat świadczy profesjonalne usługi prawnicze i udziela porad prawnych skierowanych zarówno do klientów biznesowych jak i indywidualnych, krajowych i zagranicznych. Nasze doradztwo prawne obejmuje zarówno sprawy cywilne, jak i administracyjne, w tym z elementem międzynarodowym. Dbamy o to, aby oferowana przez nas obsługa prawna i doradztwo prawne odpowiadały celom i potrzebom klientów i naszym celem jest najwyższy poziom usług, rzetelność i skuteczność.

Obszar działania kancelarii obejmuje przede wszystkim Warszawę i województwo mazowieckie, jednak na zlecenie klientów prowadzimy także sprawy na obszarze całej Polski. Korzystając ze środków komunikacji elektronicznej obsługujemy klientów zagranicznych w języku angielskim i rosyjskim.

Prowadzona przez kancelarię obsługa prawna i doradztwo prawne są profesjonalne i skuteczne - radcowie prawni i adwokaci działający w ramach Kancelarii prawniczej Polz i Polz posiadają nie tylko niezbędną wiedzę i kwalifikacje, poświadczone tytułem zawodowym radcy prawnego lub adwokata, ale także duże doświadczenie we współpracy z firmami iklientami indywidualnymi, zarówno polskimi i międzynarodowymi.

Prawnicy Kancelarii Polz i Polz posługują się biegle językiem angielskim i rosyjskim.

Prawnik Warszawa - profesjonalne usługi prawnicze i doradztwo prawne

Pracujący w Kancelarii Polz i Polz radcowie prawni i adwokaci to posiadający duże doświadczenie specjaliści w zakresie następujących dziedzin prawa:

 

Kancelaria Polz i Polz radcowie prawni i adwokaci sp. p. oferuje szkolenia z zakresu prawa pracy w tym m.in. z zakresu PRZECWIDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY.

Celem warsztatów jest zapoznanie się z pojęciami dyskryminacja, molestowanie, molestowanie seksualne, oraz mobbing, jak również nauczenie się rozpoznawania występowania takich zjawisk w miejscu pracy. Zajęcia mają wskazać pracodawcom jak prawidłowo wypełniać obowiązki w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, jak również mają być wsparciem w przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego po wpłynięciu skargi od Pracownika do Pracodawcy.

 

Kompleksowa obsługa prawna i doradztwo prawne dla firm

Kancelaria Polz i Polz świadczy kompleksową obsługę prawną i doradztwo prawne dla przedsiębiorców, spółek i innych podmiotów gospodarczych obejmującą:

Kancelaria radców prawnych Warszawa

Pomożemy w uzyskaniu odszkodowania

Radcowie prawni i adwokaci Kancelarii Polz i Polz skutecznie prowadzą sprawy o ustalenie i zapłatę odszkodowań, zarówno przed sądami cywilnymi jak i przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi. Prowadzimy także sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu ze skarg na naruszenie prawa do poszanowania mienia oraz prawa do rzetelnego procesu.

Jako specjaliści w zakresie prawa nieruchomości kancelaria Polz i Polz skutecznie prowadzi sprawy o uzyskanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, w tym za działki wywłaszczone na drogi publiczne.

Kancelaria Polz i Polz skutecznie prowadzi także sprawy o odszkodowanie obejmujące zwrot oraz wypłatę odszkodowania pieniężnego za położone w Warszawie grunty wywłaszczone na podstawie Dekretu Bieruta.

Prowadzimy także sprawy odszkodowań za odwołane lub opóźnione loty.

Pomożemy w sprawach budowlanych

Radcowie prawni i adwokaci Kancelarii Polz i Polz posiadają duże doświadczenie w doradzaniu i prowadzeniu spraw budowlanych, w szczególności spraw dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, legalizacji samowoli budowlanych. Nasza kancelaria skutecznie reprezentuje klientów przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz przed organami nadzoru budowlanego.

Pomożemy w sprawach spadkowych i majątkowych

Nasi radcowie prawni i adwokaci posiadają duże doświadczenie i skutecznie prowadzą sprawy spadkowe oraz rodzinne sprawy majątkowe.

W zakresie spadków doradzają miedzy innymi w sprawach dziedziczenia, testamentów, nabycia praw do spadku, umów na wypadek śmierci oraz skutecznie reprezentują klientów w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądem, w tym w sprawach o dział spadku i o zachowek.

W zakresie rodzinnych spraw majątkowych nasi prawnicy doradzają między innymi w sprawach zarządu majątkiem wspólnym małżonków oraz majątkiem dziecka, zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, nabycia nieruchomości oraz przeprowadzają pozasądowy i sądowy podział majątku wspólnego małżonków.

Reprezentacja Klientów przed administracją państwową i samorzadową oraz w postepowaniach przed sądami administracyjnymi i sądami cywilnymi

Radcowie prawni i adwokaci Kancelarii Polz i Polz są specjalistami w zakresie procedury administracyjnej i cywilnej procedury sądowej i skutecznie reprezentują klientów w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi, a w sprawach cywilnych w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym.

Nasi prawnicy posiadają także doświadczenie w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach ze skarg na naruszenie prawa do poszanowania mienia oraz prawa do rzetelnego procesu w sprawach cywilnych i administracyjnych.

Indywidualne i rzetelne podejście do każdej sprawy

Każdy radca prawny i adwokat z Kancelarii Polz i Polz podchodzi indywidualnie do spraw naszych klientów, ustalając najpierw jakie są ich cele i potrzeby. Staramy się także posiąść wiedzę na temat specyfiki biznesu firm, które są naszymi klientami.

Profesjonalna pomoc prawna i doradztwo prawne świadczone w kancelarii Polz i Polz przez radców pranych i adwokatów ma za zadanie realizować, w ramach obowiązującego prawa, potrzeby i cele naszych klientów, być niezależna i rzetelna oraz świadczona na najwyższym poziomie.

Kancelarie prawnicze | Lawyers Poland | Law firms Poland | Kancelaria Prawna | Radca Prawny | Adwokat | Prawnik | Prawnik Warszawa

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.