Menu Zamknij

Separacja

Separacja a rozwód – różnica

Obecnie żyjemy w czasach coraz większej liczby rozwodów. Warto jednak przypomnieć, że w naszym systemie prawnym istnieje również instytucja, nazywana separacją. W dziale V kodeksu rodzinnego i opiekuńczego można odnaleźć szczególne zapisy dotyczące ustanowienia separacji. Konstrukcja separacji jest bardzo mocno zbliżona do konstrukcji samego rozwodu, jednak zasadniczą różnicą jest to, że przy orzeczeniu separacji nie zmienia się stan cywilny małżonków, tylko ulega on pewnemu zawieszeniu.

Separacja – uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 stycznia 2012 roku o sygn. akt I UZP 8/11 orzekł, iż:
Prawna separacja nie kończy bytu małżeństwa, niemniej jednak należy mieć na uwadze, że przesłanką uzasadniającą orzeczenie separacji jest zupełny rozkład pożycia. Jedynie zniesienie separacji na zgodny wniosek stron spowodowałoby przywrócenie małżonkom pełni praw i obowiązków wynikających z zawartego małżeństwa. Separacja rodzi więc określone konsekwencje, takie jak rozdzielność majątkowa, jednakże nie prowadzi do ustania małżeństwa.

Czym jest separacja?

Możliwość wystąpienia z żądaniem przez małżonków orzeczenia separacji zachodzi, gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku ustanowienia separacji przez sąd nie musi dojść do trwałego rozkładu więzi fizycznej, uczuciowej oraz gospodarczej, a małżonkowie w każdej chwili mogą wrócić do realnego małżeństwa. Instytucja ta jest pewnego rodzaju pośrednim rozwiązaniem małżeństwa. Pamiętać należy, że tak jak w przypadku rozwodu, tak i separacji nie można orzec, gdyby miało ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Co daje separacja?

Ustawodawca założył, że wprowadzenie instytucji separacji może doprowadzić w przyszłości do pojednania małżonków i przywrócenia ich pożycia. W przypadku braku możliwości pojednania separacja ma załagodzić skutki rozwodu, który często jest nacechowany emocjonalnie, ale poprzez wcześniejsze uporządkowanie sytuacji majątkowej i osobistej w czasie trwania separacji, rozwód przebiega bezproblemowo. Separacja jest również szansą dla małżonków, by podjąć działania uratowania związku małżeńskiego lub jest ostatnim krokiem przez orzeczeniem rozwodu. Małżonkowie najczęściej decydują się na separację ze względu na dobro dzieci, gdyż rozwód rodziców jest dla nich bardzo trudnym przeżyciem. Chociaż instytucja separacji traci na popularności, o czym świadczą dane statystyczne, to jednak nadal funkcjonuje w polskim systemie prawnym i można z niej korzystać.

Jeśli zastanawiasz się nad separacją i chcesz poznać wszelkie negatywne i pozytywne cechy separacji w Twojej sytuacji życiowej, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.