Menu Zamknij

Prawo zamówień publicznych

Udzielamy fachowych porad i reprezentujemy klientów w  sporządzaniu odwołań, skarg, pism przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zakres zadań realizowanych przez Kancelarię Polz & Polz w ramach zamówień publicznych:

  • zapewniamy pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przy ustaleniu przedmiotu zamówienia i wyboru optymalnego trybu postępowania, przy przygotowaniu SIWZ, umowy o udzielenie zamówienia publicznego i innej dokumentacji przetargowej, w tym w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych lub zagranicznych;
  • doradzamy w trakcie realizacji umów o zamówienie publiczne,
  • sporządzamy i opiniujemy umowy o udzielenie zamówienia publicznego, umowy konsorcjum i umowy o podwykonawstwo;
  • doradzamy w przypadku kontroli urzędowej,
  • doradzamy zakresie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg;
  • zapewniamy zastępstwo prawne w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi,

Potrzebujesz porady dotyczącej prawa zamówień publicznych?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online