Menu Zamknij

Prawo gospodarcze

Prawnik od spraw gospodarczych

Pomagamy przedsiębiorcom (spółkom, jednoosobowym działalnościom gospodarczym) w odzyskiwaniu należności z niezapłaconych faktur o różnym stopniu skomplikowania. Czy wiesz, że jeśli twój kontrahent spóźnia się z zapłatą faktury o 3 miesiące a należności nie przekraczają koty 75.000,00 zł  możesz uzyskać sądowe zabezpieczenie płatności. Pomagamy firmom sprawnie odzyskać ich należności.

Windykacja należności od kontrahentów to proces, który ma na celu odzyskanie zaległych płatności od dłużników. Skuteczna windykacja wymaga dokładnej analizy sytuacji finansowej dłużnika, a także stosowania odpowiednich metod komunikacji i negocjacji. Firmy windykacyjne często korzystają z różnorodnych narzędzi prawnych, w tym monitów, wezwań do zapłaty czy nawet postępowań sądowych. Kluczem do efektywnej windykacji jest także stałe monitorowanie płatności i szybka reakcja na wszelkie opóźnienia w regulowaniu należności. Dobre praktyki w tej dziedzinie mogą znacząco poprawić płynność finansową firmy i minimalizować ryzyko utraty środków.

Kancelarię prawa gospodarczego – zakres usług

 • zakładamy, rejestrujemy oraz prowadzimy bieżącą obsługę prawną spółek, firm jednoosobowych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych;
 • sporządzamy oraz negocjujemy umowy, opiniujemy istniejące umowy, kontrolujemy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, sporządzamy i negocjujemy ugody;
 • występujemy o wydanie koncesji lub zezwoleń;
 • obsługujemy organy podmiotów gospodarczych, takie jak zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia akcjonariuszy, rady nadzorcze, zarządy i ich posiedzenia,
 • sporządzamy projekty dokumentów, w tym uchwał, zarządzeń, porozumień wspólników oraz umów o współpracy;
 • doradzamy przy realizacji przekształceń organizacyjnych podmiotów (połączenie, podział, zmiana formy działalności);
 • przeprowadzamy audyty prawne i sporządzamy raporty (due dilligence);
 • doradzamy przy transakcjach zbycia/nabycia udziałów/akcji, aktywów oraz przedsiębiorstwa;
 •  prowadzimy likwidację i upadłość spółek;
 •  prowadzimy windykacje i dochodzenie roszczeń;
 • reprezentujemy w postępowaniu egzekucyjnym;

Potrzebujesz porady dotyczącej prawa gospodarczego?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Pytania i odpowiedzi

Jakie usługi oferuje kancelaria w zakresie zakładania i rejestracji podmiotów gospodarczych?

Kancelaria Polz i Polz zakłada, rejestruje oraz prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek, firm jednoosobowych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie zakładania działalności gospodarczej, od wyboru odpowiedniej formy prawnej po rejestrację w odpowiednich urzędach.

Czy kancelaria zajmuje się sporządzaniem i negocjowaniem umów?

Tak, kancelaria sporządza oraz negocjuje umowy, opiniuje istniejące umowy, kontroluje niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, a także sporządza i negocjuje ugody. Dzięki naszemu doświadczeniu zapewniamy skuteczne i zgodne z prawem zarządzanie umowami.

Czy kancelaria pomaga w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń?

Tak, kancelaria występuje o wydanie koncesji lub zezwoleń dla podmiotów gospodarczych. Nasza pomoc obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz reprezentację przed odpowiednimi organami administracyjnymi.

Jakie usługi oferuje kancelaria w zakresie obsługi organów podmiotów gospodarczych?

Kancelaria obsługuje organy podmiotów gospodarczych, takie jak zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy, rady nadzorcze oraz zarządy i ich posiedzenia. Sporządzamy projekty dokumentów, w tym uchwał, zarządzeń, porozumień wspólników oraz umów o współpracy.

Czy kancelaria doradza przy przekształceniach organizacyjnych podmiotów gospodarczych?

Tak, kancelaria doradza przy realizacji przekształceń organizacyjnych podmiotów, takich jak połączenia, podziały i zmiany formy działalności. Zapewniamy wsparcie prawne na każdym etapie przekształcenia, minimalizując ryzyko prawne i zapewniając zgodność z przepisami prawa.

Czy kancelaria zajmuje się likwidacją i upadłością spółek?

Tak, kancelaria prowadzi procesy likwidacyjne i upadłościowe spółek. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, w tym przygotowanie dokumentacji, reprezentację przed sądami i organami administracyjnymi oraz zarządzanie całym procesem likwidacji lub upadłości.