Menu Zamknij

Prawo gospodarcze

Pomagamy przedsiębiorcom (spółkom, jednoos. działalnościom gospodarczym) w odzyskiwaniu należności z niezapłaconych faktur o różnym stopniu skomplikowania. Czy wiesz, że jeśli twój kontrahent spóźnia się z zapłatą faktury o 3 miesiące a należności nie przekraczają koty 75.000,00 zł  możesz uzyskać sądowe zabezpieczenie płatności. Pomagamy firmom sprawnie odzyskać ich należności.

Zakres zadań realizowanych przez Kancelarię Polz & Polz w ramach prawa gospodarczego:

 • zakładamy, rejestrujemy oraz prowadzimy bieżącą obsługę prawną spółek, firm jednoosobowych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych;
 • sporządzamy oraz negocjujemy umowy, opiniujemy istniejące umowy, kontrolujemy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, sporządzamy i negocjujemy ugody;
 • występujemy o wydanie koncesji lub zezwoleń;
 • obsługujemy organy podmiotów gospodarczych, takie jak zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia akcjonariuszy, rady nadzorcze, zarządy i ich posiedzenia,
 • sporządzamy projekty dokumentów, w tym uchwał, zarządzeń, porozumień wspólników oraz umów o współpracy;
 • doradzamy przy realizacji przekształceń organizacyjnych podmiotów (połączenie, podział, zmiana formy działalności);
 • przeprowadzamy audyty prawne i sporządzamy raporty (due dilligence);
 • doradzamy przy transakcjach zbycia/nabycia udziałów/akcji, aktywów oraz przedsiębiorstwa;
 •  prowadzimy likwidację i upadłość spółek;
 •  prowadzimy windykacje i dochodzenie roszczeń;
 • reprezentujemy w postępowaniu egzekucyjnym;

Potrzebujesz porady dotyczącej prawa gospodarczego?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online