Menu Zamknij

Czym jest rozwód?

Rozwód jest ustaniem małżeństwa i pociąga za sobą zmianę stanu cywilnego małżonków. Dział IV kodeksu rodzinnego i opiekuńczego normuje instytucje rozwodu, wskazując na konieczność spełniania określonych przesłanek w celu orzeczenia przez sąd ustania małżeństwa. Małżonkowie muszą wykazać trwały i zupełny rozkład pożycia tzn. udowodnić, że nie łączy ich już żadna więź. Pamiętać jednak należy, że rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z orzecznictwem rozwiązanie to ma na celu ochronę dziecka przed negatywnymi skutkami rozwodu, natomiast nie jest w stanie chronić go przed skutkami rozkładu pożycia małżeńskiego.

Rozwód bez orzekania o winie

W takim przypadku sąd nie ustala, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to również najszybszy sposób uzyskania wyroku rozwiązującego małżeństwo, ponieważ nie dochodzi do długotrwałej walki pomiędzy małżonkami, którzy wzajemnie próbują przerzucić na siebie odpowiedzialność za rozpad związku. Wyrok taki może nie do końca satysfakcjonować małżonka, który nie przyczynił się do rozkładu pożycia, ale z drugiej strony sprzyja zachowaniu poprawnych relacji pomiędzy małżonkami ze względu na dobro wspólnych dzieci. Tego typu rozwiązanie małżeństwa wpływa pozytywnie na zachowanie przyjaznych relacji ze wspólnymi przyjaciółmi, znajomymi, a także rodzinami. Nasza Kancelaria Prawna pomaga w sprawnym przeprowadzeniu przez cały proces rozwodowy.

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Rozwód z orzeczeniem o winie

Sąd może orzec rozwód z winy męża albo żony, a także z winy obojga małżonków. Proces ten jest bardziej skomplikowany i długotrwały, gdyż wiąże się z przeprowadzeniem postępowania dowodowego, jak przesłuchanie świadków i analiza dowodów. Wina w rozkładzie pożycia leży po stronie tego małżonka, który narusza obowiązki wynikające ze statusu małżonka i przez to przyczynia się do rozpadu związku. Katalog przyczyn uzasadniających winę rozkładu pożycia jest otwarty, ale można wyszczególnić najbardziej powszechne przesłanki jak: zdrada, przemoc fizyczna i psychiczna, porzucenie małżonka, uzależnienia, zaniedbywanie spraw domowych oraz brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, trwonienie majątku, odmowa współżycia, odmowa pomocy małżonkowi w prowadzeniu gospodarstwa domowego, chorobliwa zazdrość, wrogość do rodziny współmałżonka. Szczególnie ważne jest dobro dzieci, które stają się ofiarą konfliktów pomiędzy rodzicami. Należy pamiętać o zabezpieczeniu interesów dzieci oraz przebieg postepowania rozwodowego w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu rozwód wpłynął szczególnie na małoletnie dzieci.

Kancelaria Polz i Polz sprawnie przeprowadza przez sprawy rozwodowe. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.