Menu Zamknij

Obsługa prawna firm i spółek Warszawa

Obsługa prawna dla firm

Nasza radcowie prawni i adwokaci posiadają duże doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów, w szczególności prowadzących działalność gospodarczą. Od wielu lat obsługujemy indywidualnych przedsiębiorców, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółdzielnie, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje i stowarzyszenia. Nasze usługi prawne obejmują zarówno sprawy organizacyjno – prawne jak i sprawy gospodarcze. Staramy się zrozumieć potrzeby naszych klientów i proponujemy rozwiązania prawne dostosowane do ich potrzeb.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną firm, spółek, spółdzielni, w tym mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń. Przygotowujemy treść regulaminów wewnętrznych, sporządzamy umowy oraz podejmujemy się reprezentowania interesów klientów w toczących się postępowaniach sądowych. Udzielamy fachowego doradztwa prawnego w różnych sytuacjach.

Obsługa prawna firm - Kancelaria Polz & Polz

Prawnik dla firm- czym kierować się przy wyborze?

Przy wyborze prawnika dla firmy, kluczowe są następujące czynniki:

Specjalizacja w danych dziedzinach

Ważne jest, aby wybrać kancelarię prawną, która specjalizuje się w dziedzinach prawa bezpośrednio związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Przykładem może być prawo handlowe, prawo spółek czy inne specjalistyczne obszary prawa, które są niezbędne dla danej firmy.

Doświadczenie w obsłudze prawnej

Warto zwrócić uwagę na doświadczenie kancelarii w obsłudze firm i spółek, co zapewnia dostęp do prawników, którzy rozumieją specyfikę i wymagania biznesowe przedsiębiorstw.

Dostępność konsultacji online

Współczesne technologie umożliwiają korzystanie z usług prawnych na odległość, co jest szczególnie przydatne dla firm znajdujących się w mniejszych miejscowościach lub dla tych, które cenią sobie oszczędność czasu i pieniędzy. Wybór kancelarii, która oferuje konsultacje online oraz tradycyjne spotkania w siedzibie, może być dużym udogodnieniem.

Reputacja prawników

Przed podjęciem współpracy warto sprawdzić opinie o kancelarii, jej historię działalności oraz podejście do klientów. Renoma i pozytywne recenzje mogą być wskazówką, że kancelaria jest wiarygodna i skutecznie realizuje powierzone jej zadania.

Wybierając prawnika dla firmy, należy zatem zwrócić uwagę na jego specjalizację, sposób świadczenia usług, dostosowanie oferty do potrzeb klienta oraz ogólną reputację na rynku. To wszystko razem składa się na wybór odpowiedniego partnera prawnego, który będzie wspierał rozwój i bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstwa.

Adwokat dla firm i spółek z Warszawy

Kancelaria Prawna Polz & Polz stanowi renomowany punkt wsparcia dla osób i podmiotów poszukujących profesjonalnej porady i pomocy prawnej w stolicy. Charakteryzująca się głębokim zaangażowaniem i obszerną wiedzą specjalistyczną, ta kancelaria zapewnia swoim klientom dostęp do szerokiej gamy usług prawnych. Dzięki lokalizacji w sercu miasta, Polz & Polz gwarantuje łatwą dostępność i szybką reakcję na potrzeby swoich klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych.

Kompleksowa obsługa prawna

Zespół kancelarii, składający się z doświadczonych prawników, wyróżnia się unikalnym połączeniem fachowej wiedzy z osobistym zaangażowaniem w każdą sprawę. To właśnie ta mieszanka czyni usługi Polz & Polz wyjątkowo efektywnymi w obszarze rozwiązywania zawiłości prawnych. Oferta kancelarii obejmuje kompleksową obsługę prawną w wielu dziedzinach prawa, co pozwala na adresowanie różnorodnych i często skomplikowanych potrzeb prawnych klientów.

Dzięki tej wszechstronności i skupieniu na potrzebach klienta, Polz & Polz wyznacza standardy w zakresie doradztwa prawnego, oferując rozwiązania dostosowane do indywidualnych sytuacji prawnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o kwestie prawne dotyczące przedsiębiorstw, czy indywidualne problemy prawne, kancelaria stawia na skuteczną i przejrzystą komunikację, co przekłada się na budowanie trwałych relacji z klientami i efektywne rozwiązywanie ich problemów.

Kontakt

Obsługa prawna firm i spółek- ceny usług

Nasze wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem, a jego wysokość zależy od rodzaju, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy. Oferujemy różne modele rozliczeń uwzględniających specyfikę sprawy. Świadczona przez nas obsługa prawna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta. Dlatego też stawki wynagrodzeniowe różnią się w zależności od zakresu obustronnej współpracy.

 • Wynagrodzenie ryczałtowe – Przy stałej obsłudze prawnej proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za określoną liczbę godzin pracy kancelarii w danym miesiącu, po przekroczeniu których pobieramy wynagrodzenie za godzinę pracy kancelarii obliczane według stawek godzinowych ustalonych z klientem.
 • Wynagrodzenie godzinowe – Wynagrodzenie za godzinę pracy kancelarii obliczane jest według stawki godzinowej pracy kancelarii ustalonej z klientem. Wysokość wynagrodzenia obliczana jest poprzez pomnożenie stawki godzinowej przez liczbę przepracowanych dla klienta godzin. Kancelaria rejestruje czas pracy i wykaz przepracowanych godzin dołączany jest do faktury za wykonane usługi prawnicze. Dla wykonania określonych prac i działań podajemy wynagrodzenie szacunkowe, którego wysokość zależy od przewidywanego nakładu czasu pracy.
 • Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe – Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe ustalane jest każdorazowo w oparciu o nakład pracy oraz o ustalone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
 • Podatek VAT – Do wynagrodzenia netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami.
 • Koszty i wydatki – Koszty i wydatki poniesione przez kancelarię w związku z wykonywaniem usług dla klienta, takie jak koszty przesyłek pocztowych i koszty podróży zlecanych przez klienta są pokrywane przez klienta. Inne koszty i wydatki są pokrywane przez klienta, o ile zostały uprzednio przez niego zaakceptowane lub zlecone.

 

Obsługa prawna związana z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej, w tym:

 • zakładanie spółek oraz spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, w tym sporządzanie umów i statutów oraz rejestrację założonych podmiotów we właściwych rejestrach,
 • bieżącą obsługę i doradztwo prawne, w tym:
  • sporządzanie umów, w tym umów sprzedaży, zamiany, dostawy, najmu, dzierżawy, umów o świadczenia usług, umów zlecenia i o dzieło, umów o roboty budowlane, umów pożyczki, agencyjnych, poręczenia oraz ugody;
  • sporządzanie oświadczeń obejmujących wypowiedzenie lub odstąpienie od umów,
  • sporządzanie opinii prawnych obejmujących analizę zagadnień i regulacji prawnych oraz rekomendacje co do dalszych działań;
  • prezentowanie sądowych i urzędowych interpretacji i wykładni przepisów prawa;
  • obsługę prawną łączenia, podziału i przekształcenia podmiotów gospodarczych,
  • obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego obejmującą implementację i zachowanie ładu korporacyjnego,
  • obsługę organów spółek prawa handlowego – zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;
  • obsługę organów spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń oraz wspólnot mieszkaniowych,
  • obsługę podmiotów gospodarczych jako pracodawców w zakresie ich stosunków z pracownikami i związkami zawodowymi,
  • przeprowadzanie badań prawnych nieruchomości, przedsiębiorstw i spółek w oparciu o dokumentację prawną oraz sporządzanie raportów prawnych (legal due diligence);
  • sporządzanie umów kupna – sprzedaży: praw i obowiązków w spółce cywilnej, przedsiębiorstwa podmiotu gospodarczego, udziałów/akcji, spółek prawa handlowego,
  • przygotowanie wariantów rozwiązań prawnych projektów biznesowych,
  • doradztwo, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, konkursowych i ofertowych, także w ramach zamówień publicznych,
  • udział w negocjacjach handlowych;
  • prowadzenie spraw w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej, w tym przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, organami nadzoru budowlanego (powiatowy i wojewódzki inspektor nadzoru), organami administracji architektonicznej (starosta, wojewoda),
  • prowadzenie spraw w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnych Sądem Administracyjnym,​
  • prowadzenie spraw w postępowaniach przed sądami cywilnymi, w tym przed Sądem Najwyższym,
  • reprezentację przed sądami arbitrażowymi,
  • prowadzenie spraw o zapłatę długów oraz o odszkodowanie,
  • windykację należności,
  • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych,
 • likwidację działalności gospodarczej i podmiotów gospodarczych.

Obsługa prawna online

Świadczymy firmom, spółkom i spółdzielniom wspólnotom mieszkaniowym, fundacjom i stowarzyszeniom profesjonalną i efektywną obsługę prawną dążąc do jej najwyższego poziomu.

W ramach stałej obsługi prawnej udzielamy tym podmiotom szybkiej pomocy prawnej telefonicznej i e-mailowej.

Umów się na konsultacje

Skontaktuj się z nami