Menu Zamknij

Likwidacja spółek Warszawa

Znajdujesz się w procesie likwidacji swojej spółki z o.o. i potrzebujesz wsparcia ekspertów? Kancelaria Polz & Polz oferuje usługi prawne w zakresie likwidacji spółek, oferując kompleksową obsługę prawną spółek, które pomogą Ci sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić ten proces. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu zapewniamy efektywną obsługę oraz optymalizację wszystkich etapów likwidacji. Zaufaj profesjonalistom i zabezpiecz swoje interesy, wybierając kancelarię Polz & Polz. Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły i zacząć współpracę.

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o. rozpoczyna się od podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Następnie, w sądzie rejestrowym zgłaszani są likwidatorzy, którzy zarządzają całym procesem. Informacja o likwidacji publikowana jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, umożliwiając wierzycielom zgłaszanie swoich roszczeń. Likwidatorzy zajmują się zamykaniem bieżących spraw, windykacją należności i spłatą zobowiązań. Po zaspokojeniu wierzycieli, pozostały majątek dzielony jest między wspólników. Cały proces kończy złożenie sprawozdania do sądu i wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online

Likwidacja spółki komandytowej

Spółka komandytowa może być rozwiązana na różne sposoby, w tym na podstawie przewidzianych w umowie warunków, jednomyślnej decyzji wspólników, ogłoszenia upadłości, czy śmierci wspólnika (z wyjątkiem śmierci komandytariusza, co nie skutkuje rozwiązaniem). Rozwiązanie może również nastąpić przez wypowiedzenie umowy przez wspólnika lub jego wierzyciela, a także na skutek orzeczenia sądowego. Rozwiązanie spółki pociąga za sobą przeprowadzenie likwidacji, chyba że wspólnicy postanowią inaczej. Po likwidacji majątek jest dzielony między wspólników zgodnie z umową spółki.

 

Likwidacja spółki akcyjnej

Rozwiązanie spółki akcyjnej może nastąpić z różnych przyczyn, w tym z powodów określonych w statucie, na skutek uchwały walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu siedziby za granicę, ogłoszenia upadłości, a także innych przyczyn przewidzianych przez prawo. Po zakończeniu wszelkich zobowiązań wobec wierzycieli, pozostały majątek jest dzielony między akcjonariuszy proporcjonalnie do ich wkładów w kapitał zakładowy. Statut może również ustalać inne zasady podziału majątku. W przypadku upadłości, proces likwidacji kończy się wykreśleniem spółki z rejestru.

Likwidacja spółki jawnej

Usługa rozwiązania spółki jawnej obejmuje kilka etapów i jest możliwa w następujących okolicznościach: według postanowień umowy spółki, jednomyślnej decyzji wspólników, ogłoszenia upadłości spółki, śmierci wspólnika lub jego upadłości, wypowiedzenia umowy przez wspólnika lub jego wierzyciela, oraz decyzji sądu. Wspólnik lub jego wierzyciel mogą wypowiedzieć umowę z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Po rozwiązaniu spółki, prowadzi się likwidację, po której majątek dzieli się między wspólników zgodnie z umową lub w równych częściach w przypadku braku takich postanowień. W przypadku upadłości, rozwiązanie spółki jest finalizowane po zakończeniu postępowania upadłościowego.