Menu Zamknij

Odszkodowania dla pasażerów samolotu w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu

Odszkodowania dla pasazerow samolotu

Kwestie świadczeń dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub opóźnienia lotu reguluje Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Zastosowanie

Objęte rozporządzeniem prawa pasażerów linii lotniczych mają zastosowanie w przypadku:

 • lotów w obrębie Unii Europejskiej obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju poza UE
 • lotów z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE
 • lotów z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju spoza UE
 • rozporządzenie to nie ma natomiast zastosowania w przypadku:
 • lotów z kraju spoza UE odbywających się do UE i obsługiwanych przez linie lotnicze
  z kraju spoza UE
 • w przypadku już otrzymanych świadczeń (odszkodowanie, zmiana planu podróży, pomoc) na podstawie odpowiednich przepisów kraju spoza UE w związku z problemami dotyczącymi lotu

Odmowa przyjęcia na pokład

Niniejsze rozporządzenie ustanawia pewne minimalne standardy i prawa dla pasażerów
w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera, odwołania lub opóźnienia lotu. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia, odmowa przyjęcia na pokład samolotu oznacza odmowę przewozu pasażerom danym lotem, pomimo że stawili się oni do wejścia na pokład zgodnie z ustalonymi warunkami. Nie jest chroniona odmowa wejścia na pokład racjonalnie uzasadniona, np. przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi. W każdym innym przypadku przewoźnik, który odmówił wejścia na pokład, zobowiązany jest niezwłocznie wypłacić pasażerom odpowiednie odszkodowanie (art. 7 rozporządzenia), zwrócić należność za bilet lub zmienić plan podróży, w tym zapewnić lot powrotny pasażerowi (art. 8) lub zapewnić opiekę takiemu pasażerowi (art. 9).

Przeczytaj również:  Formy zatrudnienia członka zarządu będącego obcokrajowcem

Prawo do odszkodowania wyrażone w art. 7 rozporządzenia obejmuje następujące kwoty:

 1. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
 2. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
 3. 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w 1 i 2.

Omówione w art. 9 rozporządzenia przysługujące pasażerom prawo do opieki obejmuje bezpłatne:

 1. Posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;
 2. Zakwaterowanie w hotelu w przypadku, gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy lub zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera;
 3. Transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym);
 4. Dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Odwołany lot

Te same środki przysługują również tym pasażerom, których lot został odwołany, jednakże nie obejmuje to sytuacji, gdy pasażerowie danego lotu zostali odpowiednio wcześniej poinformowani o jego odwołaniu lub jeżeli zaoferowano im zmianę planu podróży. Również określone w art. 7 odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli odwołany lot jest spowodowany zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Warto pamiętać, iż w przypadku każdego odwołanego lotu obowiązkiem linii lotniczej jest poinformowanie pasażerów o możliwości alternatywnego połączenia.

Opóźniony lot

Prawo do opieki przysługuje również pasażerowi lotu opóźnionego. Jeżeli jednak opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin, pasażerowi przysługuje również roszczenie o zwrot ceny biletu lub o lot powrotny w najwcześniej możliwym terminie (art. 8 ust. 1 lit. a). Co więcej, zgodnie z wytycznymi interpretacyjnymi Komisji Europejskiej, w momencie opóźnienia samolotu wynoszącego co najmniej 3 godziny, pasażerowie takiego opóźnionego lotu mają prawo do odszkodowania na podstawie art. 7 rozporządzenia. Podobnie jednak jak
w przypadku odwołanego lotu, prawo do odszkodowania nie przysługuje, jeżeli duże opóźnienie lotu spowodowane jest zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Przeczytaj również:  Umowa o roboty budowlane

Lot jest opóźniony, jeżeli opóźnienie samolotu następuje w stosunku do planowego startu:

 1. O dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów;
 2. O trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1 500 a 3500 kilometrów; lub
 3. O cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w 1 i 2.

Jeżeli jednak przewoźnik zaoferował nam lot alternatywny, którego czas przylotu nie przekracza planowanego czasu o 2, 3, 4 lub więcej godzin (w zależności od dystansu), linia lotnicza może pomniejszyć należne odszkodowanie o 50%.

Procedura reklamacyjna

Postępowanie reklamacyjne rozpoczynamy od złożenia skargi u przewoźnika, który powinien wypłacić odszkodowanie niezwłocznie. Dopiero po bezskutecznym złożeniu skargi, i tym samym wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika, skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Następną instancją jest uzyskanie odszkodowania w sądzie powszechnym.

Podobne wpisy