Menu Zamknij

Niegodność dziedziczenia po zmianach

dziedziczenie polz

Zdarzają się sytuacje, w których w powszechnym odczuciu otrzymanie spadku po określonym spadkodawcy przez daną osobę jawi się jako niemoralne, oczywiście niesprawiedliwe i nieetyczne. Ustawodawca wprowadził możliwość wyłączenia przez sąd od dziedziczenia spadkobiercy niegodnego z takich przyczyn, by dziedziczyć po danym spadkodawcy, ze skutkiem takim, jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku po tym spadkodawcy.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 15 listopada 2023 r. rozszerzono katalog przesłanek, wg których Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego. Dotychczas mowa była o trzech przesłankach, które stanowiły katalog zamknięty, a dotyczyły sytuacji:

  1. dopuszczenia się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  2. podstępem lub groźbą nakłonienie spadkodawcy do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodzeniu mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  3. umyślnego ukrycia lub zniszczenia testament spadkodawcy, podrobienia lub przerobienia jego testament albo świadome skorzystanie z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego;

Od dnia 15.11.2023 r. weszła w życie nowelizacja dodająca w art. 928 § 1 KC pkt 4 i 5 obejmujący nowe przesłanki orzekania o niegodności dziedziczenia przez spadkobiercę tj. uporczywego uchylania się przez spadkobiercę od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową. Jak również przesłankę uporczywego uchylania się on od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

Co ważne orzeczenie o uznaniu spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia skutkuje wyłączeniem go od dziedziczenia tylko po konkretnym spadkodawcy. Spadkobierca niegodny nie ma także prawa do zachowku.

Jeżeli zastawiacie się Państwo, kto może wystąpić z powództwem o uznanie za niegodnego, w jakim terminie oraz jak przeprowadzić cały proces zapraszamy na odpłatną konsultację – prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mailowy: biuro@polzlaw.pl lub przez formularz kontaktowy.

Przeczytaj również:  Mediacja w postępowaniu karnym, cywilnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Podobne wpisy