Menu Zamknij

Prawo autorskie

Prawo autorskie

Prawo autorskie zajmuje się ochroną twórczych produktów naszego intelektu, takich jak utwory muzyczne, programy komputerowe, utwory plastyczne, literackie itp. i określa ogół praw, które przysługują autorowi dzieła oraz reguluje kwestie dotyczące użytkowania i czerpania korzyści z dzieła przez autora.

Nasza kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element prowadzenia biznesu, w szczególności działających na rynku usług IT (Information Technology).

W ramach świadczenia pomocy prawnej:

  • sporządzamy i opiniujemy umowy w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym umowy licencyjne, sublicencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy IT o tworzenie, wdrożenie i eksploatację programów komputerowych;
  • doradzamy jak chronić autorskie prawa osobiste;
  • reprezentujemy klientów w negocjacjach celem zawarcia ugody oraz w postępowaniach sądowych w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych.
Przeczytaj również:  Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - ochrona prawa do poszanowania mienia

Podobne wpisy