Obsługa prawna inwestycji budowlanych - Warszawa Kancelaria Prawna Polz & Polz

Obsługa prawna firm

Nasza radcowie prawni i adwokaci posiadają duże doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów, w szczególności prowadzących działalność gospodarczą. Od wielu lat obsługujemy indywidualnych przedsiębiorców, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, spółdzielnie, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje i stowarzyszenia. Nasze usługi obejmują zarówno sprawy organizacyjno – prawne jak i sprawy gospodarcze. Staramy się zrozumieć potrzeby naszych klientów i proponujemy rozwiązania prawne dostosowane do ich potrzeb.

 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną firm, spółek, spółdzielni, w tym miezkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń. Przygotowujemy treść regulaminów wewnętrznych, sporządzamy umowy oraz podejmujemy się reprezentowania interesów klientów w toczących się postępowaniach sądowych. Udzielamy fachowego doradztwa prawnego w różnych sytuacjach.

 

Profesjonalna i szybka pomoc prawna

Świadczymy firmom, spółkom i spółdzielniom wspólnotom mieszkaniowym, fundacjom i stowarzyszeniom profesjonalną i efektywną obsługę prawną dążąc do jej najwyższego poziomu.

W ramach stałej obsługi prawnej udzielamy tym podmiotom szybkiej pomocy prawnej telefonicznej i e-mailowej.  

 

Obsługa prawna w językach angielskim i rosyjskim

Nasi radcowie prawni i adwokaci znają biegle język angielski i rosyjski - oferujemy profesjonalną obsługę prawną w tych językach.

 

Obsługa prawna związana z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej, w tym:

 

Nasze wynagrodzenie

Nasze wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem, a jego wysokość zależy od rodzaju, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy. Oferujemy różne modele rozliczeń uwzględniających specyfikę sprawy. Świadczona przez nas obsługa prawna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta. Dlatego też stawki wynagrodzeniowe różnią się w zależności od zakresu obustronnej współpracy.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Przy stałej obsłudze prawnej proponujemy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za określoną liczbę godzin pracy kancelarii w danym miesiącu, po przekroczeniu których pobieramy wynagrodzenie za godzinę pracy kancelarii obliczane według stawek godzinowych ustalonych z klientem.

Wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie za godzinę pracy kancelarii obliczane jest według stawki godzinowej pracy kancelarii ustalonej z klientem. Wysokość wynagrodzenia obliczana jest poprzez pomnożenie stawki godzinowej przez liczbę przepracowanych dla klienta godzin. Kancelaria rejestruje czas pracy i wykaz przepracowanych godzin dołączany jest do faktury za wykonane usługi prawnicze. Dla wykonania określonych prac i działań podajemy wynagrodzenie szacunkowe, którego wysokość zależy od przewidywanego nakładu czasu pracy.

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe ustalane jest każdorazowo w oparciu o nakład pracy oraz o ustalone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Podatek VAT

Do wynagrodzenia netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z właściwymi przepisami.

Koszty i wydatki

Koszty i wydatki poniesione przez kancelarię w związku z wykonywaniem usług dla klienta, takie jak koszty przesyłek pocztowych i koszty podróży zlecanych przez klienta są pokrywane przez klienta. Inne koszty i wydatki są pokrywane przez klienta, o ile zostały uprzednio przez niego zaakceptowane lub zlecone.

 

Nasze publikacje:

​https://www.polzlaw.pl/pl/formy-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-polsce

https://www.polzlaw.pl/pl/-jednoosobowy-przedsiebiorca-i-spolka-cywilna

https://www.polzlaw.pl/pl/-spolki-handlowe-osobowe-i-kapitalowe-ogolna-charakterystyka

https://www.polzlaw.pl/pl/-spolka-jawna

https://www.polzlaw.pl/pl/-spolka-partnerska

https://www.polzlaw.pl/pl/-spolka-komandytowa

https://www.polzlaw.pl/pl/-spolka-komandytowo-akcyjna

https://www.polzlaw.pl/pl/-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia

https://www.polzlaw.pl/pl/-spolka-akcyjna

https://www.polzlaw.pl/pl/-oddzial-i-przedstawicielstwo-przedsiebiorcy-zagranicznego

https://www.polzlaw.pl/pl/dziedziczenie-przedsiebiorstwa-osoby-fizycznej-i-zarzad-sukcesyjny-przedsiebiorstwem-po-jej-smierci

https://www.polzlaw.pl/pl/upadlosc-przedsiebiorcy

 

Przydatne linki i formularze:

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/

https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/

 https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/procedury-budowlane/

http://www.pinb.pol.pl/druki.htm

https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/

Kancelarie prawnicze | Lawyers Poland | Law firms Poland | Kancelaria Prawna | Radca Prawny | Adwokat | Prawnik | Prawnik Warszawa

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.