Piotr Polz

kontakt: ppolz@polzlaw.pl

Piotr Polz

Partner, radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okregową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Adminstracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym (umowy handlowe, kontrakty budowlane, odszkodowania, prawo spadkowe), w prawie gospodarczym (tworzenie, bieżąca działalność, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych), w prawie autorskim, w tym w obszarze IT, w prawie pracy, w prawie cudzoziemców, w tym w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, oraz w prawie lotniczym.
 

Z sukcesem reprezentuje klientów w postepowanich przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach cywilnych i pracowniczych, w tym przed Sądem Najwyższym.

 

Doradzał przy prywatyzacji polskich linii lotniczych LOT, rozbudowie międzynarodowego portu lotniczego w Warszawie, budowie hotelu w Warszawie dla pasażerów lotniczych we współpracy z międzynarodową siecią hotelową, budowie fabryki radiofarmaceutyków współfinansowanej przez Agencję ONZ.

 

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Poprzednie doświadczenie:
- dyrektor Biura Prawnego Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL);
- przedstawiciel PPL w Komitecie Politycznym Airports Council International;
- dyrektor Biura Prawnego Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.;
- przedstawiciel PLL LOT S.A. w Radzie Prawniczej International Air Transport Association;
- członek zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych;
- radca prawny, konsul w Londynie i Toronto - Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

więcej »
Ewa Polz

kontakt: epolz@polzlaw.pl

Ewa Polz

Partner, radca prawny

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okregową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Adminstracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym (prawo rzeczowe, w tym obrót i zarządzanie nieruchomościami, prawo zobowiązań, w tym kontrakty oraz odszkodowania, prawo spadkowe), w prawie gospodarczym (tworzenie, działalność, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych), w prawie administracyjnym (zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, podziały nieruchomości, wywłaszczenia, odszkodowania za wywłaszczenia,, gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, grunty warszawskie objęte Dekretem Bieruta).

 

Z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Uczestniczyła w największym projekcie prywatyzacyjnym w polskim sektorze petrochemicznym obejmującym polską i międzynarodową ofertę publiczną PKN ORLEN. Posiada szerokie doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz ubezpieczeń na życie.

 

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem rosyjskim w stopniu komunikatywnym.

 

Poprzednie doświadczenie:

- notariusz w Warszawie;

- Allen & Overy, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Warszawa;

- Korona Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Warszawa;

- Cameron McKenna, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Warszawa;

- Richards Butler, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Londyn, Wielka Brytania;

- Allen & Overy, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Londyn, Wielka Brytania.

więcej »
Anna Polz-Ziobrowska

kontakt: apolz@polzlaw.pl

Anna Polz-Ziobrowska

Partner, adwokat

Adwokat wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Cardiff oraz Centrum Prawa Brytyjskiego organizowanego we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem w Cambridge. 

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym oraz prawie gospodarczym, a także prawie bankowym i finansowym. Zajmuje się bieżącym doradztwem dla krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych i pożyczkowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów upadłości i restrukturyzacji, instrumentów zabezpieczania wierzytelności, a także dochodzenia należności i egzekucji. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w ramach obsługi kredytodawców i kredytobiorców w zakresie finansowań i towarzyszącym im pakietów zabezpieczeń zdobyte w międzynarodowej kancelarii prawniczej Allen & Overy w Warszawie oraz w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu.

Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską z prawa upadłościowego pod tytułem: „Procedura przygotowanej likwidacji na tle rozwiązań prawnych w Anglii”.

 

Anna jest autorem publikacji z zakresu prawa upadłościowego oraz prawa handlowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

 Poprzednie doświadczenie:

- Allen & Overy, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Warszawa

- Europejski Bank Inwestycyjny, Luksemburg

więcej »

Joanna Remus

Radca prawny

Radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praktykę prawniczą rozpoczęła w 2013 r. w kancelariach prawnych w Toruniu, gdzie zajmowała się szerokim spektrum spraw, głównie z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego, jak również w departamencie prawnym w Administracji Publicznej.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie administracyjnym, prawie pracy. W ramach świadczonych usług sporządza i opiniuje umowy cywilnoprawne funkcjonujące w obrocie krajowym, jak również w obrocie międzynarodowym. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów o przeniesienie praw autorskich, umowy licencyjne, jak równie umowy o wykorzystanie wizerunku. Prowadzi postępowania sądowe jak również postępowania administracyjne przed różnymi organami administracji publicznej. Doradza pracownikom jak również pracodawcom z zakresu prawa pracy.

 

 Poprzednie doświadczenie:

- Kancelaria Ziemblicka & Snochowski, Toruń

- Wojewódzki Urząd Pracy, Zespół Radców Prawnych, Toruń

- Kancelaria Kondrat i Partnerzy, Warszawa

więcej »

Justyna Sienkowska

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a na listę radców prawnych wpisana jest od 2014 roku.

 

Zdobywała doświadczenie zawodowe w warszawskich kancelariach prawnych, a także w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Alicante, Hiszpania, gdzie jako prawnik IP wyspecjalizowała się, w szczególności w zakresie postępowań sprzeciwowych, tj. w zakresie względnych przyczyn odmowy rejestracji, a także postępowań w sprawach bezwzględnych przyczyn odmowy rejestracji unijnych znaków towarowych (EUTM).

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym opiniowaniu umów oraz w postępowaniach spornych. Stale rozwija swoje doświadczenie w zakresie prawa IP i TMT, w tym prawie autorskim, oraz w znakach towarowych. Obecnie zajmuje się prawem procesowym oraz doradztwem w zakresie prawa autorskiego, w szczególności dotyczących projektów IT, np. w modelu SaaS, czy ocenie ryzyka prawnego  w tym w trybie zamówień publicznych, a także umów licencyjnych, serwisowych/utrzymaniowych, czy outsourcingowych.

 

Pracuje w języku polskim i  angielskim.

 

Poprzednie doświadczenie:

 

- MKZ Partnerzy, Kancelaria radców prawnych, Warszawa

- Bird & Bird, międzynarodowa Kancelaria prawna, Warszawa

- Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Alicante, Hiszpania

 

więcej »
Jarosław Ziobrowski

kontakt: ppolz@polzlaw.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat współpracujący

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wykładowca na Podyplomowych Studiach w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 

 

Specjalizuje się w prawie podatkowym, karno-skarbowym, prawie cywilnym i prawie pracy. Z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym w sprawach podatkowych i karno – skarbowych.

 

Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

Jest współautorem książki „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” (wydawnictwo Wolters Kluwers Polska 2013) oraz  książki „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu - praktyczne sposoby jej ograniczenia” (wydawnictwo Difin 2014). Autor licznych artykułów i wypowiedzi w dzienniku Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Pulsu Biznesu, Magazyn Start-up, Kontrole w firmie. 

 

więcej »
Olga Polz

kontakt: ppolz@polzlaw.pl

Olga Polz

Prawnik polski i ukraiński

Absolwentka Wydziału Prawa na SWPS Uniwerystecie Humanistycznospołecznym w Warszawie oraz Wydziału Prawa Publicznego w Kijowskim Uniwerystecie Miedzynarodowym.

 

Autorka pracy "Umowa gwarancji sensu largo i sensu stricto w prawie polskim". 

 

Jej doświadczenie obejmuje tworzenie przedstawicielstw i spółek na Ukrainie, nabywanie podmiotów gospodarczych na Ukrainie wraz z ich finansowaniem, przeniesienie znaków towarowych na Ukrainie. W Polsce zajmuje się obsługą inwestycji z Ukrainy, Rosji i innych państw tego regionu oraz doradztwem prawnym dla klientów rosyjskojęzycznych. Posiada doświadczenie w dostosowywaniu dokumentów bankowych, w tym umów, do potrzeb Klienta rosyjsko- i ukraińskojęzycznego.

 

Biegle posługuje się językiem ukraińskim, rosyjskim, polskim i angielskim.

 

Poprzednie doświadczenie:

Clifford Chance, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Kijów i Warszawa;

Schönherr, austriacka kancelaria prawnicza, Kijów;

Magisters (teraz Egorov Puginsky Afanasiev & Partners), ukraińska kancelaria prawnicza, Kijów.

 

Udział w międzynarodowym konkursie Jean Pictet w zakresie ochrony praw człowieka (Jean Pictet Competition in Humanitarian Law), Francja, 2004 r.

I miejsce na Ukrainie oraz udział w międzynarodowym konkursie Ph. Jessup w zakresie prawa międzynarodowego (Ph. Jessup International Law Moot Court Competition), Waszyngton, USA, 2003 r.
I miejsce na Ukrainie oraz udział w międzynarodowym konkursie Telder’s w zakresie prawa międzynarodowego (Telder’s International Law Moot Court Competition), Haga, Holandia, 2002 r.

 

więcej »

Copyright 2018 Polzlaw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.