Piotr Polz

kontakt: ppolz@polzlaw.pl

Piotr Polz

Partner, Radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okregową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Adminstracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym (umowy handlowe, kontrakty budowlane, odszkodowania, prawo spadkowe), w prawie gospodarczym (tworzenie, bieżąca działalność, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych), w prawie autorskim, w tym w obszarze IT, w prawie pracy, w prawie cudzoziemców, w tym w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, oraz w prawie lotniczym.
 

Z sukcesem reprezentuje klientów w postepowanich przed sądami powszechnymi, w szczególności w sprawach cywilnych i pracowniczych, w tym przed Sądem Najwyższym.

 

Doradzał przy prywatyzacji polskich linii lotniczych LOT, rozbudowie międzynarodowego portu lotniczego w Warszawie, budowie hotelu w Warszawie dla pasażerów lotniczych we współpracy z międzynarodową siecią hotelową, budowie fabryki radiofarmaceutyków współfinansowanej przez Agencję ONZ.

 

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Poprzednie doświadczenie:
- dyrektor Biura Prawnego Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL);
- przedstawiciel PPL w Komitecie Politycznym Airports Council International;
- dyrektor Biura Prawnego Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.;
- przedstawiciel PLL LOT S.A. w Radzie Prawniczej International Air Transport Association;
- członek zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych;
- radca prawny, konsul w Londynie i Toronto - Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

więcej »
Ewa Polz

kontakt: epolz@polzlaw.pl

Ewa Polz

Partner, Radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okregową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Adminstracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym (prawo rzeczowe, w tym obrót i zarządzanie nieruchomościami, prawo zobowiązań, w tym kontrakty oraz odszkodowania, prawo spadkowe), w prawie gospodarczym (tworzenie, działalność, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych), w prawie administracyjnym (zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, podziały nieruchomości, wywłaszczenia, odszkodowania za wywłaszczenia,, gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, grunty warszawskie objęte Dekretem Bieruta).

 

Z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Uczestniczyła w największym projekcie prywatyzacyjnym w polskim sektorze petrochemicznym obejmującym polską i międzynarodową ofertę publiczną PKN ORLEN. Posiada szerokie doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz ubezpieczeń na życie.

 

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem rosyjskim w stopniu komunikatywnym.

 

Poprzednie doświadczenie:

- notariusz w Warszawie;

- Allen & Overy, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Warszawa;

- Korona Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Warszawa;

- Cameron McKenna, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Warszawa;

- Richards Butler, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Londyn, Wielka Brytania;

- Allen & Overy, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Londyn, Wielka Brytania.

więcej »

Katarzyna Jęndrzejczak

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez OIRP w Warszawie. Jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Ma także dyplom technika informatyka i jest słuchaczką studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami IT organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Posiada certyfikat Prince2 Foundation.

 

Specjalizuje się obsłudze podmiotów z branży IT, w prawie zamówień publicznych oraz prawie własności intelektualnej. Ma bardzo dobre przygotowanie informatyczne, dlatego świetnie rozumie specyfikę usług i produktów w branży IT.

 

Praktyczne doświadczenie w doradztwie prawnym sektora nowych technologii zdobywała obsługując firmę informatyczną należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej w szczególności doradzając przy umowach na wdrożenie, rozbudowę lub utrzymanie systemów geoprzestrzennych. Ponadto świadczyła usługi prawne na rzecz Zamawiającego przy przetargu na system ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju) w zakresie przygotowywania opinii prawnych oraz projektu umowy w postępowaniu przetargowym, uczestnicząc także w posiedzeniach zespołu wdrożeniowego. Wielokrotnie występowała przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach związanych z wdrożeniami systemów informatycznych, reprezentując zarówno Zamawiającego, jak i stając po stronie potencjalnego Wykonawcy.

 

Jako pełnomocnik występuje także w mediacjach cywilnych i z zakresu prawa pracy. Świadczy również zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

więcej »

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wykładowca na Podyplomowych Studiach w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 

 

Specjalizuje się w prawie podatkowym, karno-skarbowym, prawie cywilnym i prawie pracy. Z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym w sprawach podatkowych i karno – skarbowych.

 

Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

Jest współautorem książki „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” (wydawnictwo Wolters Kluwers Polska 2013) oraz  książki „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu - praktyczne sposoby jej ograniczenia” (wydawnictwo Difin 2014). Autor licznych artykułów i wypowiedzi w dzienniku Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Pulsu Biznesu, Magazyn Start-up, Kontrole w firmie. 

 

więcej »

Olga Polz

Prawnik polski i ukraiński

Absolwentka Wydziału Prawa na SWPS Uniwerystecie Humanistycznospołecznym w Warszawie oraz Wydziału Prawa Publicznego w Kijowskim Uniwerystecie Miedzynarodowym.

 

Autorka pracy "Umowa gwarancji sensu largo i sensu stricto w prawie polskim". 

 

Jej doświadczenie obejmuje tworzenie przedstawicielstw i spółek na Ukrainie, nabywanie podmiotów gospodarczych na Ukrainie wraz z ich finansowaniem, przeniesienie znaków towarowych na Ukrainie. W Polsce zajmuje się obsługą inwestycji z Ukrainy, Rosji i innych państw tego regionu oraz doradztwem prawnym dla klientów rosyjskojęzycznych. Posiada doświadczenie w dostosowywaniu dokumentów bankowych, w tym umów, do potrzeb Klienta rosyjsko- i ukraińskojęzycznego.

 

Biegle posługuje się językiem ukraińskim, rosyjskim, polskim i angielskim.

 

Poprzednie doświadczenie:

Clifford Chance, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Kijów i Warszawa;

Schönherr, austriacka kancelaria prawnicza, Kijów;

Magisters (teraz Egorov Puginsky Afanasiev & Partners), ukraińska kancelaria prawnicza, Kijów.

 

Udział w międzynarodowym konkursie Jean Pictet w zakresie ochrony praw człowieka (Jean Pictet Competition in Humanitarian Law), Francja, 2004 r.

I miejsce na Ukrainie oraz udział w międzynarodowym konkursie Ph. Jessup w zakresie prawa międzynarodowego (Ph. Jessup International Law Moot Court Competition), Waszyngton, USA, 2003 r.
I miejsce na Ukrainie oraz udział w międzynarodowym konkursie Telder’s w zakresie prawa międzynarodowego (Telder’s International Law Moot Court Competition), Haga, Holandia, 2002 r.

 

więcej »

Agnieszka Guzik

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez OIRP w Warszawie. Jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

 

Współautorka repetytorium „Logika dla prawników. Wykłady. Ćwiczenia. Zadania.” (Warszawa 2012) oraz autorka gościnnych wpisów na blogu „Prawa twórców”.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie spółek z uwzględnieniem postępowania rejestrowego. Zapewnia wsparcie w sprawach imigracyjnych dla pracodawców (zezwolenia na pracę) oraz dla obcokrajowców, starających o się o legalizację pobytu w Polsce (zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pobyt i pracę). Interesuje się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów.

 

Biegle posługuje się językiem angielskim (Certificate of Proficiency in English), a w stopniu komunikatywnym również językiem niemieckim.

więcej »

Copyright 2018 Polzlaw.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.