Obsługa prawna inwestycji budowlanych - Warszawa Kancelaria Prawna Polz & Polz

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Dziedzina ta przewiduje określone zasady przekazywania majątku i zobowiązań, a jej istotną częścią jest instytucja dziedziczenia, którą szczegółowo reguluje Kodeks cywilny.

 

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego, w tym udziela porad prawnych oraz reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Sprawy spadkowe mają szczególny charakter i do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Od lat skutecznie prowadzimy sprawy spadkowe obywateli polskich, w tym także przebywających za granicą, oraz cudzoziemców. Kancelaria zajmuje się także kwestiami związanymi ze zgłoszeniem nabycia spadku i reprezentacją Klienta we właściwym Urzędzie Skarbowym.

 

Dziedziczenie

Jedną z najważniejszych instytucji prawa spadkowego jest dziedziczenie. Zgodnie z kodeksem cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 roku w polskim porządku prawnym wyróżnia się dziedziczenie testamentowe oraz dziedziczenie ustawowe. Zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi z dziedziczeniem testamentowym oraz ustawowym. Kancelaria może kompleksowo przeprowadzić proces dziedziczenia ustawowego lub dziedziczenia testamentowego. Jesteśmy w stanie zgromadzić wszystkie potrzebne informacje w celu ustalenia kręgu uprawnionych do nabycia spadku, a następnie przeprowadzić właściwe postępowanie spadkowe. Ponadto wspieramy naszych klientów w prawach i obowiązkach majątkowych, których podmiotem był spadkodawca

 

Stwierdzenie nabycia spadku

Przedmiotem tego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest ustalenie, kto i w jakiej części dziedziczy spadek po osobie zmarłej. Ustalenia kręgu spadkobierców dokonuje się przez sądem lub notariuszem, który wydaje akt poświadczenia dziedziczenia. Krąg spadkobierców może wynikać albo z testamentu, na mocy którego do dziedziczenia mogą być powołane osoby niespokrewnione ze spadkodawcą lub z ustawy (tj. Księgi IV Kodeksu cywilnego) i  wówczas po zmarłym dziedziczą jego najbliżsi krewni

Postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku to postępowanie nieprocesowe. Chociaż takie postępowanie z założenia nie ma spornego charakteru, to w praktyce często zdarza się, że jego uczestnicy, a więc osoby, które wnoszą o uznanie za spadkobiercę, pozostają w faktycznym sporze. Ta sytuacja ma miejsce m. in. w przypadku kwestionowania przez uczestnika ważności testamentu, na który powołuje się inny uczestnik wywodząc z niego skutki prawne.

Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem w imieniu klientów wniosków o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek kierujemy do właściwego sądu, który po przeprowadzeniu rozprawy, wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Ostatni etap do zgłoszenie nabycia spadku do Urzędu Skarbowego, zmiana wpisu w Księgach Wieczystych czy innych właściwych rejestrach, kancelaria kompleksowo pomaga przy wszystkich związanych z tym czynnościach. Ponadto oferujemy także pomoc przy ustalaniu składu spadku,

 

Zachowek

Zachowek to instytucja uregulowaną przez Kodeks cywilny instytucja, która ma na celu zabezpieczenie interesów majątkowych najbliższej rodziny spadkodawcy. Osobom, które należą do kręgu spadkobierców ustawowych, przyznane zostało roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej od spadkodawców testamentowych lub osób, które otrzymały od spadkodawcy darowiznę. Wysokość zachowku ustala się odpowiednio jako cześć wartości spadku, który przypadłby danej osobie w razie dziedziczenia ustawowego. Uprawnioną do zachowku grupę krewnych zmarłego stanowią zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), małżonek i ewentualnie rodzice zmarłego. Wszystkie te osoby mogą wnieść do sądu pozew w tym zakresie i mają prawo domagać się od osób obdarowanych przez zmarłego (w testamencie lub darowiźnie) zapłaty równowartości połowy udziału spadkowego, który przypadłby im, gdyby doszło do dziedziczenia majątku zmarłego w drodze ustawy, natomiast w sytuacji gdy uprawniony do zachowku jest osobą małoletnią lub trwale niezdolną do pracy - równowartości dwóch trzecich tego udziału. Prawo żądania zachowku nie przysługuje osobom wydziedziczonym.

 

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa spadkowego:

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i z sukcesem prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy spadkowe, w tym w następującym zakresie:

 

Sprawy rozstrzygane w postępowaniu sądowym w trybie procesowym:

 

Sprawy rozstrzygane w postępowaniu sądowym w trybie nieprocesowym:

 

Kancelaria udziela porad prawnych we wszystkich sprawach z zakresu prawa spadkowego, w tym w zakresie:

 

Nasze publikacje:

https://www.polzlaw.pl/pl/spadek-i-dziedziczenie

https://www.polzlaw.pl/pl/dziedziczenie-ustawowe-i-testamentowe

https://www.polzlaw.pl/pl/zachowek

https://www.polzlaw.pl/pl/dziedziczenie-przedsiebiorstwa-osoby-fizycznej-i-zarzad-sukcesyjny-przedsiebiorstwem-po-jej-smierci

 

Przydatne linki i formularze:

https://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-spadkow-i-darowizn

https://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/formularze

 

Kancelarie prawnicze | Lawyers Poland | Law firms Poland | Kancelaria Prawna | Radca Prawny | Adwokat | Prawnik | Prawnik Warszawa

4mk- grafika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.