Menu Zamknij

Odszkodowania

Odszkodowania – usługi prawnika

Jesteśmy skuteczni w uzyskiwaniu dla naszych klientów odszkodowań, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów i z czynów niedozwolonych oraz za wywłaszczone nieruchomości, w tym nieruchomości warszawskie objęte Dekretem Bieruta.

Celem uzyskania stosownych odszkodowań, sporządzamy także i składamy skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na naruszenie art. 1 Protokołu Nr 1 (prawo do poszanowania mienia) oraz art. 6 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wartości w sprawach w sprawach cywilnych i administracyjnych.

Prawnik od odszkodowań – usługi:

  • badamy stan prawny wynikający z akt zgromadzonych w postępowaniach administracyjnych;
  • sporządzamy i składamy wnioski o unieważnienie wydanych decyzji;
  • sporządzamy i składamy wnioski o wypłatę odszkodowania;
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w wyniku złożonych wniosków;
  • sporządzamy i składamy odwołania od decyzji wydanych przez organ administracji I instancji,
  • sporządzamy i składamy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • sporządzamy i składamy pozwy do sądu cywilnego o zapłatę odszkodowania i reprezentujemy klientów w tym postępowaniu;
  • weryfikujemy wyceny nieruchomości sporządzone przez rzeczoznawców;
  • doradzamy pasażerom, przewoźnikom i portom lotniczym w zakresie praw pasażerów, w tym powstałych z powodu odmowy przyjęcia na pokład, opóźnienia i odwołania lotu i reprezentujemy klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej z zakresu odszkodowań?

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam szczegóły swojej sprawy. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub wizyty w naszej Kancelarii.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z wygodnych konsultacji prawnych online, bez wychodzenia z domu. Przejdź do formularza i opisz swoją sprawę.

Konsultacje online