Menu Zamknij

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Centralny Rejestr Beneficjentow Rzeczywistych

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), który reguluje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.), zwana ustawą AML. Rejestr ten zawiera podstawowe informacje o podmiotach zobowiązanych do wpisu w CRBR oraz o tzw. beneficjentach rzeczywistych – osobach fizycznych odpowiedzialnych za podmioty gospodarcze.

Zgodnie z art. 58 AML podmiotami zobowiązanymi do zgłaszania informacji o beneficjentach są:

  • spółki jawne; spółki komandytowe; spółki komandytowo-akcyjne; spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; proste spółki akcyjne; spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych; trusty, o których mowa w art. 58 pkt 6     ustawy; spółki partnerskie; europejskie zgrupowania interesów gospodarczych; spółki europejskie;
  • spółdzielnie i spółdzielnie europejskie,
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS,
  • fundacje,
  • trusty o których mowa w art. 58 pkt 6 ustawy AML,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • spółki europejskie.

Podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji do CRBR w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 mln zł. Jeżeli występuje problem z ustaleniem beneficjentów w Państwa podmiocie, możemy Państwu w tym zakresie pomóc, prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mailowy: biuro@polzlaw.pl lub przez formularz kontaktowy.

Przeczytaj również:  Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Podobne wpisy