Menu Zamknij

PESEL dla cudzoziemca

Co to jest numer PESEL?

Numer PESEL to niepowtarzalny numer, który pozwala na identyfikację osób, które go posiadają, określający datę urodzenia i płeć. Mogą otrzymać go również cudzoziemcy. Pozwala on np. na uzyskanie dodatkowych świadczeń finansowych lub zdrowotnych.

Gdzie należy się zgłosić?

W przypadku zameldowania na pobyt powyżej 30 dni, numer PESEL uzyskuje się z urzędu. Jeśli nie ma możliwości zameldowania się, to konieczne jest złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędzie gminy.

Co należy przygotować?

Formularz wniosku o wydanie numeru PESEL można uzyskać w urzędzie gminy lub na jego stronie internetowej. Przy jego wypełnianiu istotne jest wskazanie przepisu prawa, z którego będzie wynikał obowiązek posiadania ww. numeru. Do złożenia wniosku niezbędne będzie również okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wniosek można również złożyć za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika.

Koszty i czas oczekiwania

Po złożeniu wniosku jest on od razu weryfikowany. We wniosku można wybrać metodę powiadomienia o nadaniu numeru PESEL – papierową lub elektroniczną na skrzynkę ePUAP. Wspomniana usługa jest bezpłatna.

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Inaczej wygląda procedura nadawania numeru PESEL Ukraińcom. Każda osoba, która przybyła do Polski w związku z ww. konfliktem zbrojnym, ma obywatelstwo Ukrainy, jest mężem/żoną obywatelki/obywatela Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego lub polskiego albo ma obywatelstwo Ukrainy i Kartę Polaka lub jest członkiem najbliższej rodziny osoby, która ma obywatelstwo Ukrainy i kartę Polaka, może bezpłatnie uzyskać numer PESEL. Należy złożyć wniosek o nadanie ww. numeru do dowolnego urzędu gminy i załączyć do niego dołączyć fotografię 35mm na 45 mm. Przy składaniu wniosku urzędnik pobierze odciski palców. Jednoczesne możliwe jest uzyskanie profilu zaufanego, który umożliwi załatwienie wielu spraw urzędowych przez Internet. Do tego niezbędne będzie posiadanie telefonu komórkowego oraz adresu mail. Wniosek można również złożyć za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika.

Przeczytaj również:  Spółka akcyjna

Podobne wpisy