Menu Zamknij

Rozdzielność majątkowa

rozdzielnosc majatkowa

 Rozdzielność majątkowa po ślubie

W polskim prawodawstwie po zawarciu małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Mogą jednak jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego podjąć decyzję o zachowaniu rozdzielności majątkowej oraz ustanowić ją już w czasie trwającego związku małżeńskiego. Można wskazać różne sposoby ustanowienia rozdzielności majątkowej:
1) dobrowolne porozumienie obu małżonków poprzez podpisanie intercyzy,
2) orzeczenie przez sąd w przypadku zaistnienia określonych sytuacji.
Warto dodać, że nawet po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, małżonkowie mogą wspólnie zarządzać majątkiem nabytym po jej ustanowieniu. Jednak w takiej sytuacji małżonkom przysługuje udział wyrażony w ułamkach.

Zalety rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa zapewnia niezależność finansową każdego z małżonków, którzy posiadają osobne konta bankowe i dochody, samodzielnie zarządzają finansami oraz inwestują. Zapewnia to brak wzajemnej kontroli partnerów, co stwarza również większą niezależność w związku, ponieważ małżonkowie nie są wg prawa rodzinnego związani z drugą stroną w zakresie majątkowym. Rozwiązanie jest to korzystne w przypadku problemów finansowych jednej strony, gdy zaciąga ona długi, a druga strona nie ponosi odpowiedzialności za jej zobowiązania. Jednak należy pamiętać, że wierzyciel musi zostać powiadomiony o rozdzielności majątkowej przed powstaniem długu, gdyż w przeciwnym razie będzie on mógł domagać się spłaty należności także od współmałżonka. Rozdzielność majątkowa jest opłacalna również w przypadku rozwodu, gdyż nie ma konieczności przeprowadzania długotrwałego i skomplikowanego podziału majątku, a w przypadku śmierci partnera nie wyłącza prawa dziedziczenia, które jest stosowane tak samo jak w przypadku osób związanych wspólnością majątkową małżeńską.

Wady rozdzielności majątkowej

Może się okazać, że brak wspólnej odpowiedzialności finansowej jest wadą w przypadku drastycznych nierówności finansowych pomiędzy małżonkami, którzy również nie mogą korzystać ze wspólnego rozliczenia podatków. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego wiąże się z podziałem wydatków, co może napotkać pewne trudności czy spory. W nagłych sytuacjach, gdy np. konieczna jest wypłata pieniędzy na nagłe leczenie, brak elastyczności finansowej uniemożliwia wypłatę środków, chyba że małżonkowie ustanowią się pełnomocnikami do swoich kont bankowych. Pewne trudności mogą pojawić się przy nabywaniu wspólnego mieszkania, a ponadto negatywnym skutkiem ustanowienia rozdzielności majątkowej mogą być aspekty emocjonalne jako brak zaufania do drugiej osoby i oskarżenie jej o interesowność.

Przeczytaj również:  Co to jest obowiązek alimentacyjny

Warto podkreślić, że prawo przewiduje ustanowienie rozdzielności majątkowej wstecz z ważnych powodów.

Jeśli zastanawiasz się nad ustanowieniem rozdzielności majątkowej i chcesz poznać zalety i wady tej instytucji w Twojej sytuacji, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Podobne wpisy