Menu Zamknij

Ochrona własności intelektualnej w biznesie – jak zabezpieczyć swoje prawa?

wlasnosc intelektualna

Co to jest własność intelektualna?

Własność intelektualna to wytwory ludzkiego umysłu, przedstawione w materialnej postaci, jak utwory literackie, oznaczenia towarów czy wynalazki. Własność intelektualna stanowi majątek danej firmy, ponieważ posiada wymierną wartość ekonomiczną. Może być również wykorzystana jako wkład niepieniężny do spółki (aport).

Własność intelektualna – regulacje prawne

Regulacje dotyczące prawa własności intelektualnej na terenie naszego kraju zawarte dotyczą następujących ustaw:

  • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej;
  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
  • ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Prawa autorskie – chronią one oryginalne dzieła twórcze, takie jak książki, muzyka, filmy, dzieła sztuki, fotografie, oprogramowanie komputerowe i wiele innych.

Patenty — prawa, które chronią nowatorskie wynalazki i rozwiązania techniczne.

Znaki towarowe — symbole, nazwy, logo lub inne oznaczenia używane do identyfikacji produktów lub usług danej firmy.

Prawa do wzorów przemysłowych – chronią one oryginalne wzory, projekty i konfiguracje produktów, takie jak ubrania, samochody czy opakowania.

Prawa do oprogramowania komputerowego – ochrona dla programów komputerowych, która obejmuje prawa autorskie oraz, w niektórych przypadkach, patenty.

Prawa do baz danych – zbiór niezależnych danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki i metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób;

Jak chronić własność intelektualną firmy?

Dokonanie wyboru sposobu ochrony zależy od tego czym się zajmuje dany przedsiębiorca, jakie są jego potrzeby. Należy przeanalizować sytuację na rynku pod kątem konkurencji, posiadanych środków finansowych, jak również ocenić plusy i minusy poszczególnych sposobów ochrony. Jedną z metod może być objęcie ochroną własności intelektualnej poprzez utrzymanie wewnętrznej tajemnicy firmy. Można tego dokonać poprzez podpisywanie umów o zachowaniu poufności informacji związanych z know-how przedsiębiorstwa z przedstawicielami firmy i wewnętrznymi pracownikami. W celu właściwego zabezpieczenia firmy proponujemy konsultację z prawnikami z kancelarii Polz i Polz.

Przeczytaj również:  Dziedziczenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej i zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem po jej śmierci

 

Podobne wpisy