Menu Zamknij

Jakie zmiany pojawiły się w prawie budowlanym w 2024 roku?

prawo budowlane

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.) ustalone zostały nowe warunki techniczne. Dobra wiadomość jest taka, że nowe przepisy wprowadzają większą odległość od budynków mieszkalnych wielorodzinnych, co może ograniczyć obecnie obserwowane zjawisko tzw. patodeweloperki.

Na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania, co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiany te z pewnością spowodują zwiększenie zieleni na osiedlach, dzięki temu przestrzeń ta stanie się bardziej przyjazna dla mieszkańców.
Nowe budynki produkcyjne i magazynowe o powierzchni zabudowy powyżej 1000 m² muszą być zlokalizowane co najmniej 30 metrów od istniejących budynków mieszkalnych, budynku zamieszkania zbiorowego lub tych, dla których istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Nowe przepisy w prawie budowlanym szczegółowo regulują powierzchnię oraz wyposażenie placów zabaw, zależnie od wielkości inwestycji. Ustawodawca wprowadza przepisy, które mają zmniejszyć akustyczność mieszkań, wprowadzając przepisy narzucające spełnienie wymogów w zakresie materiałów budowalnych oraz technik konstrukcyjnych, dzięki czemu mieszkańcy powinni odczuwać większy komfort mieszkania.

W celu poznania szczegółów, jakie nowe wyzwania stawia ustawodawca deweloperom, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Przeczytaj również:  Mediacja w postępowaniu karnym, cywilnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym

Podobne wpisy